EFOP-3.2.3-17-2017-00020, Digitális környezet fejlesztése a piarista rend négy intézményében

Kedvezményezett neve: Piarista Rend Magyar Tartománya
Projekt címe: Digitális környezet fejlesztése a Piarista Rend négy intézményében
Szerződött támogatás összege: 109 999 624,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja, hogy a Piarista Rend Magyar tartománya intézményeiben a digitális pedagógiai módszertanok hatékonyan terjedjenek, így segítve a diákok digitális kompetencia fejlesztését, valamint a digitális pedagógia segítségével különböző, a kiírásban részletezett kompetenciaterületek, kiemelten az MTMI területek fejlesztését. A projekt pilot jellegű, azaz cél, hogy átadható tudások jöjjenek létre, különösen annak módszertanában, hogy egy átlagos iskolát hogyan lehet segíteni abban, hogy elinduljon a digitális pedagógiai fejlesztés útján, és a digitális pedagógia hogyan válhat az iskolai munka szerves részévé. Cél, hogy ennek során kiemelten figyeljünk az esélyegyenlőségi szempontokra, az internetbiztonságra és a fogyasztóvédelmi szempontokra. Cél a pedagógiai fejlesztéshez szükséges infrastrukturális fejlesztés megvalósítása, a szükséges továbbképzések biztosítása.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.21.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3-17-2017-00020

Kapcsolódó hírek

Összes hír