EFOP-3.3.7-17-2017-00037, Informális és nem formális nevelés a piarista iskolákban

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.7-17-2017-00037
Kedvezményezett: Piarista Rend Magyar Tartománya
Projekt címe: Informális és nem formális nevelés a piarista iskolákban
Támogatás összege: 74.999.997,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalóstíás időszaka: 2018.01.17-2020.06.30.

A Piarista Rend Magyar Tartománya által működtetett szegedi, mosonmagyaróvári és nagykanizsai iskolákban, megkezdődött az informális és non formális tevékenységek újragondolása, ezek innovációjához szükséges módszertani fejlesztések megvalósítása.

Projekt rövid leírása:
A fejlesztésben résztvevő három intézményünkben a felhívásban felsorolt tematikus  keretrendszerekből 1-1 került kiválasztásra. Az intézmények az eddigi munkájukhoz leginkább kapcsolódó és a célcsoportjukat képző diákok igényeihez leginkább illeszkedő tematikát és ahhoz kapcsolódó módszertant dolgozzák ki.

Mosonmagyaróvár
Választott téma: 1. Alap- és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítése elsősorban projektmódszer keretében – kiemelten, (pl. kommunikációs szolgáltatások (iskolaújság, iskolai honlap, iskolarádió) vállalkozói készségfejlesztés;

Nagykanizsa
Választott téma: 4. A lelki és fizikai egészség fejlesztése (mentálhigiénés és egészségmegőrző tematikák mentálhigiénés ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, művészetterápiás eszközök bevezetése konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatása céljából;

Szeged
Választott témák: 1) A társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató programok (iskolai ökokertek létrehozása, fejlesztése, ökotermékek feldolgozása, stb.)
2) A lelki és fizikai egészség fejlesztése (mentálhigiénés és egészségmegőrző tematikák mentálhigiénés ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, művészetterápiás eszközök bevezetése konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatása céljából.

A tematikus keretrendszer és módszertan kidolgozása 2018.06.30-ig megtörténik mindhárom intézményben, 2018.09.01-2020.06.30 között pedig a kidolgozott programok megvalósítása történik.

Kapcsolódó hírek

Összes hír