Innovációs folyamatok a tartományban és a Kilátóban

A hazánkban egyedülálló, a pályaorientációs és a digitális kompetenciafejlesztést ötvöző mintaprogramjukon dolgoztak a váci Piarista Kilátó Központ szakemberei július 18. és 21. között.

A Piarista Rend Magyar Tartománya 2019 tavaszán megtartott, négyévente esedékes legfontosabb tartományi gyűlésén, a káptalanon azt a határozatot hozta, hogy „merészen gondoljuk újra a piarista iskolát”. 2019 szeptemberében a piarista rend pedagógiai területének és intézményeinek vezetői „Új szövetség Kalazanciussal – Meghívás megújulási folyamatunkra” címmel felhívást tettek közzé azzal, hogy nagy munkába fognak, melynek részeként Kalazanciushoz hasonlóan merészen, felelős szabadsággal, hagyományainkra, az idők jeleire, a mai társadalomra és a mai gyerekek igényeire és szükségeire egyaránt figyelve kezdeményezik nevelési tevékenységünk, pedagógiánk, pasztorációnk újragondolását, mindazt, amivel a mai és holnapi gyerekeket segíteni tudjuk, hogy „egész életük alakulása boldog legyen” (lásd: A piarista rend Konstitúciója, 5. pont.) 

„… tágas gondolkodásra hívunk mindannyiótokat, tágasabbra, mint az iskola határa” – szóltak a vezetők a tartomány közösségének tagjaihoz. „Beszélgessünk sokat, s indítsunk folyamatot… A legjobb, ami történhet, ha vitatjuk, melyik út a legjobb. Legyünk mindnyájan ennek a megújulásnak a hordozói! Közösen, összefogva és rendalapítónkkal újra szövetkezve…”

A PRMT pedagógiai vezetője és küldetésterületi fejlesztő csapata a fentiek szellemében lépett: olyan folyamatot indított, melynek célja intézményeink tanulószervezeti képességeinek és működésének erősítése lett, „…ahol az emberek folyamatosan tanulják, hogyan tudnak közösen tanulni.” (Peter Senge) A „megújulás” tehát (sok félreértéssel szemben) nem egy központi pedagógiai uniformizálás vagy fenntartói utasítások megfogalmazása és megvalósíttatása, hanem az intézményi tapasztalás és reflexió segítése, a helyileg megértett, érvényes fejlesztő folyamatok támogatása – úgy, hogy minden intézmény a saját ütemében léphet, saját, felelősséggel elvállalt tanulási útján egyedi figyelmet és kísérést kap, miközben egyre inkább kapcsolódik és beszélgetésben van a többiekkel. 

E munka eredményeképpen mára intézményeinkben kiformálódtak (a helyi folyamatokért elkötelezett) innovációs magcsoportok, melyek tagjai pedagógiai szakemberek támogatásával minta-innovációs projekteken dolgoznak. A tavaszi félévben már működött az intézményi képviselőkből álló rendszeres tartományi online innovációs fórum, s rövidesen megnyílik az az informatikai felület is, mely az innovációs tudásmegosztás és -áramoltatás célszerű eszközeként szolgál.

Ebbe a folyamatba illeszkedve indult el a váci Piarista Kilátó Központ saját minta-innovációs projektjének kidolgozása is. A módszertani fejlesztő központ szakemberei július 18-21. között Csernátony Fanni, a MOME oktatója mint szakmai mentor facilitálásával, valamint az ITM „A piarista intézményekben folyó innovatív oktatási és nevelési tevékenység széleskörű támogatása” programjának finanszírozásával dolgoztak a hazánkban egyedülálló, a pályaorientációs és a digitális kompetenciafejlesztést ötvöző mintaprogramjukon. 

A folyamatról szólva Katona Miklós, a Piarista Kilátó Központ igazgatója elmondta: az intézményben megszületett innovatív programok közül a három fejlesztési fázis során tökéletesített, Digitális alkotónapok projektjüket választották be a tartományi innovációs folyamatba.

„A pályaorientáció és a digitális eszközök iránt elkötelezett szakemberek számára kínálandó képzés áll az innováció középpontjában. A Digitális Alkotónapok kidolgozása teljeskörűen Központunkban zajlott, majd szakembereink az elméleti fázis után két egymást követő évben is pilotolták, a gyakorlati szakasz tapasztalatai nyomán pedig tökéletesítették a programot. A képzés valódi kuriózum, hiszen hazánkban először ennek keretében valósult meg a pályaorientáció és a robotika ötvözése: ezidáig példa nélküli, hogy az önismereti, pályaismereti fejlesztés a digitális kompetenciafejlesztéssel kéz a kézben, a robotika eszköztárát használva megy végbe.” 

Katona Miklós hozzátette: bíznak abban, hogy olyan innovatív, gyakorlati fókuszú képzést tudnak kínálni a megcélzott szakembereknek, amely nyomán ők és a résztvevő fiatalok egyaránt hosszan ható és szemléletformáló élményben részesülnek. 

A piarista intézmények innovációs minta-projektjeiről tartományunk közösségei folyamatosan hírt kapnak.

Lázár László és Obreczány Éva

További hírek

Összes hír