November 18. – Az összes piarista szentek emléknapja

November 18-a az In supremo apostolatus solio kezdetű bréve kihirdetésének évfordulója, amellyel XV. Gergely pápa a Kegyes Iskolák közösségét ünnepélyes fogadalmas szerzetesrend rangjára emelte. Azzal a meggyőződéssel választjuk ezt a napot az összes piarista szent megünneplésére, hogy a szentség ajándéka, melyet egyedül az Úr adhat, egyben szerzetesi megszenteltségünk becsületes és hűséges megélésének gyümölcse is. Meggyőződésünk, hogy a megemlékezés a történelmünk során szent életet élt és most Isten szerető jelenlétét élvező piaristákról nagy segítségünkre lesz valamennyiünknek az életszentség útján. (Részlet Pedro Aguado generális atya leveléből)

„Mindenható, örök Isten, te az életszentség kiváló ajándékával áldottad meg a Kegyes Iskolák Rendjét.
Kérünk, add, hogy mennyei dicsőségben örvendező rendtársaink példáját követve elnyerjük az örök életet.”