Zsódi Viktor a Piarista Rend Magyar Tartományának új tartományfőnöke

Zsódi Viktor 1981. június 13-án született Szegeden. 2007-ben szentelték pappá és ebben az évben lépett be a piarista rendbe. 2014-ben tett örökfogadalmat, szerzetesi neve: Boldog Navarrai Károlyról elnevezett Zsódi Viktor.

Hittant tanított a budapesti, majd a szegedi piarista gimnáziumban, ahol kollégiumvezető is volt.

2011-től a tartományi küldetés bizottság és a tartományi gazdasági Bizottság tagja.

2016-tól a hittan tantárgy gondozásának és tananyagfejlesztésének tartományi felelőse, a tartományi Gazdasági Bizottság tagja, a Piarista Vitorlázó Egyesület ügyvezetője.

2019-től a tartományi Pedagógiai Szolgálat Bizottság tagja, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója, az iskolakápolna igazgatója.

2020-tól a Gazdasági Bizottság vezetője és gazdálkodásért felelős tartományi asszisztens.

2021-től a Katolikus Hittan Érettségi Vizsgatárgy Tételkészítő Bizottságának elnöke.

2022-től tartományfőnöki vikárius, valamint a Tartományfőnökség Piarista Stratégiai Központjának vezetője.

A Jóisten áldását és a Kegyes Iskolák királynőjének közbenjárását kérjük az új tartományfőnökre!
 

* * *

A piarista rendben minden rendtartomány négy évente tart káptalant, ahol visszatekintenek az elmúlt ciklusra, megválasztják a következő négy év tartományfőnökét és asszisztenseit, illetve rögzítik a jövőterv legfontosabb elemeit. Ezek a tervek, hangsúlyok jelennek meg majd a helyi közösségek és a piarista iskolák, intézmények életében a következő években.

A Piarista Rend Magyar Tartományának 53. káptalanja március 4-ig tart Mátraverebély-Szentkúton, az asszisztensek választásával, majd a jövőtervezéssel folytatódik.

Piarista Rend Magyar Tartománya