Boldog Maria Baldillou és társai vértanúk emléknapja

szeptember 19