PIPA – Piarista Pedagógia Alapképzés

A képzés célkitűzései

A Piarista Pedagógiai Alapképzést (továbbiakban: PIPA) a tartomány vezetése fejlesztette és indította el. A PIPA évente megszervezett, egy tanéven át tartó pedagógiai kurzus, amely alapvetően arra hivatott, hogy Kalazancius karizmáját és pedagógiai örökségét a jelenben, személyesen és közösségben értelmezzük, tanuljuk és gyakoroljuk. 

Így valójában e képzési program egyszerre

 • a formális képzés színtere, melynek keretében a résztvevők tudást szereznek és cserélnek Kalazanci Szent Józsefről, a piarista rendről és pedagógiáról;
 • találkozási pont és közösségi tér a rend különböző intézményeiben dolgozó munkatársak, szerzetesek és világiak számára;
 • lelki-szellemi műhely, ahol a résztvevők együtt mélyülnek és tanulnak önmagukról, a közösségről, s egyben alkotó módon formálják a programot magát is.

A képzéssorozat sikeres elvégzésével a munkatárs

 • piarista és pedagógusi identitása erősödik, tudatosabbá válik; 
 • képes lesz az egyéni, a közösségi, a pedagógiai-evangelizációs tevékenységek tudatosabb és magasabb szintű gyakorlására;
 • elkötelezettebbé válhat abban, hogy piarista nevelési-oktatási intézményen belül akarja kiteljesíteni hivatását, fejleszteni személyes projektjét.

A PIPA súlypontja az ismeretátadáson és a kompetenciák fejlesztésén túl hangsúlyosan az, hogy formálja a résztvevők szemléletét. 

A képzés a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola „Szerzetesi Pedagógia” 120 órás akkreditált pedagógiai továbbképzésének (nyilvántartási száma: 43/12/2014) adaptálása. 

A képzés célcsoportja

A kurzusrésztvevők a rendi fenntartásban lévő összes intézményből (köztük a tartományfőnökségről is), a pedagógia valamennyi színteréről érkeznek. A képzésben szerzetesek és világi munkatársak együtt vesznek részt. 

A PIPA tehát nem csak pedagógus-munkakörben dolgozóknak szól. A rend a karizmatikus, nevelési, evangelizációs sajátosságok megértésére, az ebben való elmélyülésre, növekedésre szervezi mindazok számára, akik különböző módokban, élethelyzetekben a rend munkatársaiként tevékenykednek.

A tartományi vezetés célja és szándéka, hogy a PIPA-t minden kollégánk elvégezze.

A képzés felépítése

A képzés egyre táguló horizonton tekinti át a pedagógiai tevékenységet. Első lépésben a fókusz a pedagóguson, hivatásán, egyéni élettörténetén van. A második alkalommal a személyes kísérésen keresztül a ránk-bízottakra és a velük kialakított kapcsolatra figyelünk, míg a harmadik alkalmon a diákokat már közösségben, vezetőként szemléljük. A negyedik blokkban a képzés fókusza az intézmény mint rendszer egésze, melyet rengeteg kapcsolat és együttműködés sző át. Végül az egész egyház és benne a rend küldetését helyezzük középpontba, hogy eljussunk ismét önmagunkhoz: a nevelve evangelizáló piarista identitáshoz.

Az öt alkalom alapüzenetei és tartalmi fókuszai tehát:


A képzés 120 órája 5 képzési alkalommal valósul meg 24 órás egységekben (ahol egy képzési óra hivatalosan 45 perces). Az alkalmak háromnaposak, csütörtök, péntek és szombati napokon. 

Időrendünk: 

 1. nap: 16.00 – 21.00
 2. nap: 8.30.00 – 21.00 
 3. nap: 8.30.00 – 16.00 

A képzés zárása, sikeres teljesítésének elismerése

A képzést az teljesíti sikeresen, aki az alkalmak képzési óráinak minimum 90%-án részt vesz, és a záró portfólióját időre elkészíti. A portfólió az alkalmak közti továbbsegítő feladatok összefűzésével, illetve az év egyéni reflexiójával jön létre. A sikeresen teljesítők tanúsítványt kapnak. 

Csoportlétszám és a PIPA-képzők 

A PIPA-ban négy képző dolgozik: Szásziné Fehérváry Anikó, Guba András SP, Gulyás Péter és Lázár László. A kurzus során négy szerveződési szinten tevékenykedünk váltakozva: 

 • nagycsoport: minden résztvevő és az összes képző
 • középső csoport: 12-15 fő és két-két képző
 • kiscsoport: 3-4 fő és egy képző
 • személyes kísérés: egy fő és egy képző

A fenti összerendelődések és beosztások a tanév során nem változnak.

A képzés során megjelenő módszerek

Az alkalmak gazdag módszertannal szolgálják a célokat: a hangsúlyt az egyéni és csoportmunkára, az önismeretre és a közösségépítésre, a (ritka) frontális ismeretközlés mellett-helyett kiemelten a tapasztalati tanulásra helyezzük. A szemléletformálás, a kompetenciafejlesztés és az ismeretátadás egyaránt megvalósul, arányaikban is a fenti sorrend a jellemző.

Minden képzési alkalom visszatérő eleme, állandó része:

 • Kalazanci József személye, karizmája, pedagógiája
 • rövid előadások az alkalom fókuszának megfelelően
 • kompetenciafejlesztés gyakorlatokon keresztül
 • intervízió (horizontális tanulás) a témához kapcsolódóan
 • pedagógiai praktikum (elvihető, megtanulható gyakorlatok)
 • iskolai és személyes jó gyakorlatok megismerése 
 • a rend pedagógiájának megértése, megosztása, feldolgozása
 • lelki feltöltődést biztosító részek, ima és szentmise
 • közösségépítés

Szervezés, jelentkezés

A PIPA-n való részvételt a helyi intézményi közösség, élén a vezető és a vezetői csapat, az erről való beszélgetések során át, a munkatársak egyéni élethelyzetét figyelembe véve, a már végzett PIPA-sokat bevonva kezdeményezi. A PIPA megvalósításának felelőse a tartomány pedagógiai igazgatósága. Kérdések esetén bátran forduljatok hozzánk!

A képzéssel kapcsolatos kérdéseket az alábbi címre lehet küldeni: felnottkepzes@piarista.hu

Kapcsolódó hírek

Összes hír
Nem egy foglalkozást értünk hivatás alatt, hiszen ez sokszor változik, és senki sem tudhatja biztosan,...
2021 szeptemberében – a tavalyi tanév reflexiós-felülvizsgálati folyamata után – immár nyolcadik évfolyamát kezdte a...