Az innovatív oktatási és nevelési tevékenység támogatása (ITM / TIM)

Támogatás összege: 125 000 000 Ft Megvalósítási időszak: 2021.09.01-2022.11.30

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00022 A hédervári Napsugár Tagóvoda kapacitás bővítése, a tálaló konyha korszerűsítése

Támogatás összege: 75 308 440 Ft. Megvalósítási időszak: 2022.01.01 - 2022. 12. 31.

EFOP-3.3.7-17-2017-00037, Informális és nem formális nevelés a piarista iskolákban

A Piarista Rend Magyar Tartománya által működtetett szegedi, mosonmagyaróvári és nagykanizsai iskolákban, megkezdődött az informális és non formális tevékenységek újragondolása, ezek innovációjához szükséges módszertani fejlesztések megvalósítása.

EFOP-3.2.3-17-2017-00020, Digitális környezet fejlesztése a piarista rend négy intézményében

A projekt célja, hogy a Piarista Rend Magyar tartománya intézményeiben a digitális pedagógiai módszertanok hatékonyan terjedjenek, így segítve a diákok digitális kompetencia fejlesztését, valamint a digitális pedagógia segítségével különböző, a kiírásban részletezett kompetenciaterületek, kiemelten az MTMI területek fejlesztését.

EGYH-KCP-18, Egyházi közösségi célú programok

Örömmel éretesültünk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívására beadott projektjeink közül az alábbiak részesültek támogatásban.

EFOP-3.2.5-17-2017-00032 „Kompasz” – pályaorientáció fejlesztése a Piarista Iskolákban

Támogatás összege: 48 694 675 Ft. Megvalósítási időszak: 2017.11.01-2021.01.31.

EGYH-KCP-19, Egyházi közösségi célú programok

Örömmel éretesültünk, hogy a Miniszterelnőkség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívására beadott projektjeink közül az alábbiak részesültek támogatásban.

EFOP-4.1.5-16-2017-00061, A sátoraljaújhelyi piarista kollégium infrastrukturális fejlesztése

Támogatás összege: 330 952 153 Ft. Megvalósítási időszak: 2019.01.01-2021.03.31.

EFOP-1.3.7-17-2017-00122 – Piarista szolgálat erősítése

Támogatás összege: 6 993 382 Ft. Megvalósítási időszak: 2017.11.01-2021.03.31.

EGYH-KCP-18-P-0119 – Piarista Rend Magyar Tartománya Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola átfogó fejlesztése Mosonmagyaróvárott

Örömmel éretesültünk, hogy támogatást nyertünk az ,,Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” elnevezésű előírányzat terhére a Piarista Rend Magyar Tartománya Piarista Általános Iskola, Gimnázium, és Szakközépiskola átfogó fejlesztése Mosonmagyaróvárott támogatási célra.

EGYH-KCP-17, Egyházi közösségi célú programok

Örömmel éretesültünk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 000 000,- Ft támogatásban részesítette a Piarista Ifjúságpasztoráció felkarolása c. pályázatunkat.

Szerzetesek Energiahatékonysággal az Úr teremtése megőrzéséért – tervezés

A KEOP-7.13.0/15 kiírásra a Piarista Rend Magyar Tartománya vezetésével egy 5 szerzetesrendből álló konzorcium nyújtott be összesen 123 épületre összeállított katasztert is tartalmazó pályázatot.

Könyvtári szolgáltatások összehangolt Infrastruktúra fejlesztése a Ward Mária Gimnázium könyvtárában

A Piarista Rend Magyar Tartománya 4 537 539 Ft értékű infrastruktúrafejlesztést valósított meg a kecskeméti Piarista Iskola Czollner téri könyvtárában.

1 HÁZ, 7 REND, 1 KÜLDETÉS – TÁMOP-3.1.17-15-2015-0005

A pályázó szerzetesi konzorcium hét iskolafenntartó katolikus szerzetesrend együttműködésén alapszik.

KEHOP-5.2.3-16-2016-00027 – A Piarista Rend Magyar Tartománya közfunkciót betöltő épület energetikai felújítása

Jelen projekt keretében a Piarista Rend Magyar Tartománya a támogatói döntés értelmében 169.140.199,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert további három, közfeladatot ellátó épületének energetikai korszerűsítésére.

EGYH-KCP-16-P-0121, Kecskeméti piarista iskola átfogó fejlesztése

Örömmel értesültünk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásban részesítette a piaristák két kecskeméti telephelyét érítő fejlesztésünket.

EGYH-KCP-17-P-0042 – Piarista Rend Magyar Tartománya Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola átfogó fejlesztése Mosonmagyaróvárott

Örömmel éretesültünk, hogy támogatást nyertünk az ,,Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” elnevezésű előírányzat terhére a Piarista Rend Magyar Tartománya Piarista Általános Iskola, Gimnázium, és Szakközépiskola átfogó fejlesztése Mosonmagyaróvárott támogatási célra.

A szinodalitás kultúrájának megalapozása

A Piarista Rend Magyar Tartománya 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a szinodalitás kultúrájának megtermetésére. Kalazanci Szent József és az általa alapított piarista rend a 17. század kezdetének súlyos kihívásaira, azaz a széles néprétegek keresztény nevelésének hiányára adott megoldást az ingye­nes népoktatás, az iskolai...
1 2