Identitásunk, alapelveink

Identitásunk: a piarista pedagógia meghatározója 

Az egyik legfőbb és legszebb kihívás, mellyel szembe kell néznünk: úgy kell alakítanunk intézményeinket, hogy megvalósuljon bennük az a nevelési és evangelizáló eszmény, amely Kalazanci Szent Józsefet vezette a piarista rend létrehozásában. A piarista identitás elemeire az egész nevelési közösség közös referenciakereteként tekintünk: úgy, mint közös pontjainkra, amelyek lehetővé teszik, hogy kölcsönösen fel- és elismerjük egymást. Ezek az elemek nem törlik el és nem zárják ki az egyes intézmények saját értékeit, viszont megfogalmazzák azokat az alapvető vonásokat, amelyekkel mindannyian rendelkezünk, és kifejezik az általunk kínált képzés és működési kultúra jellegét. 

A piarista identitás nem egy puszta elméleti elgondolás, nem egymással össze nem függő tulajdonságok egyvelege, és nem nevelési és pasztorális célkitűzések gyűjteménye. A kalazanciusi identitás abban áll, hogy hűségesen és kreatívan ténylegesen azt akarjuk élni és megvalósítani, ami Kalazancius karizmatikus elképzelése volt. Ez az egész piarista rend vágya és elköteleződése, és mindazoké, akik felfedeztük – valamely hivatás keretében – azt a hatalmas kincset, amelyet Kalazancius karizmája kínál az egyháznak és a társadalomnak. Ezért mindnyájunk feladata, hogy gondozzuk ezt az identitást. Mindnyájunk előtt álló követelmény, mindnyájunké, akik elköteleződtünk a piarista iskolák és a piarista rend építése mellett: rendtagok, a testvériség tagjai, intézményeinkben dolgozó minden munkatársunk, diákok, a gyerekek és fiatalok és a családok, akikkel együtt dolgozunk. Mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy karizmánknak megfelelően éljünk.

Piarista szolgálatunknak ez a tíz identitáseleme van:

  1. A gyerekek és fiatalok központi szerepe
  2. A szegények melletti elköteleződés
  3. Megosztott küldetés
  4. Az evangélium hirdetése
  5. Az egyházhoz tartozás érzése
  6. A család bevonása
  7. Színvonalas nevelői és lelkipásztori munka
  8. Kísérés
  9. A nevelők felkészítése
  10. A társadalom megújítása

(A 46. egyetemes káptalan dokumentumai)

Jövőképünk: a piarista jelenlét

A hagyományos iskolamodell válságának tudatában és a piarista oktatás gyökereinél keresve választ a piarista rend elhatározta, hogy egy olyan iskola vízióját tűzi ki maga elé, amely átfogja a tanítás, az evangelizálás, a szociális nevelés és a tanórán kívüli tevékenységek dimenzióját. Ebben a kötetben a Piarista Rend Szolgálat Titkársága mutatja be a szemünk előtt lebegő (tág értelemben vett, a piarista jelenlétbe ágyazódó) piarista iskola arculatát. A dokumentum célja, hogy felébressze, illetve erősítse a vágyat a karizmánkhoz való hűségre, és segítsen választ adnunk a mai világ kihívásaira. A kötet első része feleleveníti, hogy Kalazancius miként tervezte meg az első keresztény népiskolát, az átfogó és inkluzív, teljes időben zajló oktatás-nevelés modelljét. A második rész egy a jelen korhoz alkalmazkodó és a kalazanciusi hagyományokhoz hű iskolamodellre tesz javaslatot. A harmadik részben irányelveket találunk, melyek segítenek iskoláinkat a „teljes idejű” modell szerint alakítani.

Piaristák a Globális Nevelési Egyezményhez kapcsolódva

Ferenc pápa a világ társadalmainak minden szektorához felhívást intézett, amelyben arra kér, hogy csatlakozzunk és támogassuk a Globális Nevelési Egyezményt. A kezdeményezés olyan értékeket mozdít elő, mint a másokkal való törődés, a béke, az igazságosság, a jóság, az elfogadás és a testvériség annak érdekében, hogy reményt, szolidaritást és harmóniát építsünk mindenhol.

A pápa külön üzenetet is küldött a piarista rendfőnöknek, a Rendfőnökök Uniója és a Rendfőnöknők Nemzetközi Uniója közös nevelési bizottsága vezetőjének.

 

Videó: https://www.facebook.com/fokolare/videos/427482091770641/