Iskolai kortárs segítő mentor képzés

55 órás folyamatba ágyazott akkreditált képzés

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kortárs segítés módszerének elméleti és gyakorlati alapjait, a kortárs segítő program alkalmazási lehetőségeit és indításának feltételeit. Váljanak képessé a résztvevők kortárs segítő csoportok működtetésére: kortárs segítő diákok toborzására, kiválasztására, képzésére és támogatására/mentorálására, valamint az intézményi működés koordinálására. Ismerjék meg a kortárs segítés lehetséges színtereit (iskola, család, online tér), a bántalmazás különféle formáit. Legyenek képesek a mentori kísérés eredményes megvalósításához szükséges személyes reflektivitásra, ismerjék meg az ezt megerősítő támogató folyamatok (esetmegbeszélés, intervízió) alkalmazását.

A program tartalmának rövid ismertetése:

A folyamatba ágyazott képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kortárs segítés módszerének elméleti és gyakorlati alapjait, a kortárs segítő program alkalmazási lehetőségeit és indításának feltételeit. Váljanak képessé a résztvevők kortárs segítő csoportok működtetésére: kortárs segítő diákok toborzására, kiválasztására, képzésére és támogatására/mentorálására, valamint az intézményi működés koordinálására. Ismerjék meg a kortárs segítés lehetséges színtereit (iskola, család, online tér), a bántalmazás különféle formáit. Legyenek képesek a mentori kísérés eredményes megvalósításához szükséges személyes reflektivitásra, ismerjék meg az ezt megerősítő támogató folyamatok (esetmegbeszélés, intervízió) alkalmazását.

A továbbképzés jelenléti kontakt, online kontakt és nem kontakt (folyamatba ágyazott gyakorlati tevékenységek) tematikai egységek kombinációjából áll. Az alapozó elméleti tevékenységek után a folyamatba ágyazott gyakorlati tevékenységeket e-mentorok kísérik és csoportos konzultációk támogatják.

A folyamatba ágyazott továbbképzés részletes menete:

 1. Kortárs segítés általános alapjai – kontakt jelenléti tematikai egység
 2. Kortárs segítés gyakorlati alapozása – online kontakt tematikai egység
 3. Gyakorlati megvalósítás I. Iskolai kortárs segítés előkészítési ütemtervének elkészítése – nem kontakt tematikai egység
 4. Konzultáció I. – online kontakt tematikai egység
 5. Gyakorlati megvalósítás II. Iskolai kortárs segítés előkészítése: toborzás, kapcsolatfelvétel szülőkkel, pedagógusokkal – nem kontakt tematikai egység
 6. Konzultáció II. – online kontakt tematikai egység
 7. Kortárs segítő (diákok) felkészítése – online kontakt tematikai egység
 8. Gyakorlati megvalósítás III: Kortárs segítők felkészítésének ütemterve, megvalósítás, kortárs segítő mentori team műhelymunkájának elindítása – nem kontakt tematikai egység
 9. Konzultáció III. – online kontakt tematikai egység
 10. Konzultáció IV. – online kontakt tematikai egység
 11. Kortárs segítés témakörei I. – kontakt jelenléti tematikai egység
 12. Kortárs segítés témakörei II. – kontakt jelenléti tematikai egység

A továbbképzés folyamatba ágyazott képzés, ennek megfelelően a továbbképzés során folyamatos reflexiókat várunk egy-egy tematikai egység után a résztvevő személyes tanulási folyamatára.

Mindezek mellett az alábbi feladatokat végzik el a résztvevők:

 • filmelemzés kortás segítés szempontból
 • indítási ütemterv készítése swot analízis
 • személyes fejlődési terv az iskolai kortárs segítő mentor szerepben
 • kortárs segítők felkészítésének és kísérésének ütemterve
 • kortárs segítők felkészítése és kísérése haladásának bemutatása

 A továbbképzés végére teljesítendő záró feladat:

 • Írásbeli összegző dolgozat elkészítése, és leadása elektronikus formában, a képzés befejezését követő 30 napon belül.
 • A továbbképzés teljesítésének formai követelményei: minimum részvétel a továbbképzés összóraszámának 90 százalékán.

Az előírt tartalmi követelmények:

A továbbképzés végére a résztvevő legyen képes (tanulási eredmény alapú kompetencia leírás szerint):

Tudás:

 • ismeri az iskolai kortárs segítés fogalmát, szükségességét, szervezésének korosztályi szempontjait
 • ismer jó gyakorlatokat az általános- és középiskolás diák kortárs segítők tevékenységéből
 • ismer a kortárs segítésben tapasztalattal rendelkező intézményeket, koordinátorokat, alakuljon ki nyitottsága a velük való konzultatív kapcsolatépítésre, a változásokat is követő tapasztalatcsere kezdeményezésére, ill. az abban való részvételre
 • ismeri a kortárs segítés célkitűzéseit, feladatait, módszereit, lehetőségeit és korlátait, az azt meghaladó helyzetekbe bevonható segítő lehetőségeket
 • ismeri a kísérés/mentorálás etikai normáit

Képesség:

 • rendelkezik a mentori kísérés eredményes megvalósításához szükséges személyes reflektivitási készséggel, érti ennek értékét és jelentőségét, igényli az ezt erősítő támogató folyamatokban (szupervizió, intervizió, esetmegbeszélés) való rendszeres részvételét
 • képes iskolai kortárs segítők felkészítésére, kortárs segítő diák csoportok létrehozására, a kortárs segítő fiatalok tevékenységének támogató kísérésére
 • rendelkezik a mentori kísérés készségeivel

Attitűd:

 • betartja magára nézve az etikai normákat
 • felelős módon kíséri a kortárs segítőket

 A jelentkezés feltételei:

 • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola;

 A továbbképzés időbeni megszervezése:

 • 1 teljes képzési nap (munkanap) után folyamatba ágyazott gyakorlatok és online konzultációkkal, majd zárásként 2 teljes képzési nap (munkanap és pihenőnap).

A képzés iránt érdeklődők a felnottkepzes@piarista.hu e-mail címen tehetik fel kérdéseiket.