Ki volt Kalazancius?

A piarista rendet Kalazanci Szent József (1557–1648) alapította, aki a mai Spanyolország területén született Peralta de la Sal-ban. Beszédes történet Kalazanciusról, hogy egyszer elvitt egy tőrt apja kovácsműhelyéből, hogy azzal szúrja le az egyik olajfa ágai között settenkedő gonoszt. Mire Kalazancius felmászott a fára, a gonosz lélek már elillant róla, ő pedig leesett a fáról, szerencsére nem a tőrbe. Mély vágy élt Isten szolgálatára és a gonosz elleni küzdelemre.
Te mire vágyakozol? Mi az, ami nem hagy nyugodni? Mi az, ami bátorságot ad, hogy mások szemében szokatlan vagy furcsa dolgokat is megtegyél?

Kalazanci Szent Józsefről tudjuk, hogy gyermekként sokat mesélte az édesanyától hallott szent történeteket társainak. Alapfokú tanulmányait szorgalmasan végezte Estadillaban majd a leridai és a valenciai egyetemen tanult tovább. Tudatosan készült a papi szolgálatra, elmélyült tudást szerzett a teológia területén, egészen a doktori cím megszerzéséig folytatta tanulmányait.
Mik a te képességeid, adottságaid? Miben szeretnél elmélyedni? Mi az, amiben ügyesnek találod magadat?

Kalazancius 1597-től Rómában élt a Colonna család palotájában. Két dolog vezette őt ide, egyrészt saját püspökének ügyeit kellett intéznie az Örök Városban, másrészt javadalmat kívánt magának szerezni, hogy Spanyolországba visszatérve békés papi életet élhessen. Kalazancius élete azonban máshogyan alakult. Nem jutott végül javadalomhoz, de megtalálta hivatását. Kalazanciust megdöbbentette a sok szegény gyerek, akik céltalanul éltek, sőt garázdálkodtak a római szegénynegyedek utcáin. Miután látta, hogy senki sem vállalja az ő felkarolásukat, ráébredt arra, hogy neki kell iskolát nyitnia, és jótékonysági (kegyes) iskolát alapított számukra. Kalazanciust megérintette a szegény gyerekek látványa, nem tudott elmenni mellettük tétlenül, úgy érezte, hogy neki szólnak a zsoltár szavai: „A szegény rád bízza magát, az árvának te vagy gyámola.” (Zsolt 10,14b).
Mi az, ami téged megérint, ami mellett nem tudsz elmenni tétlenül? Mi az a szükség, ami megrendít téged?

Kalazancius később ezeket a sorokat írta Tonti bíborosnak hivatásáról:

Rómában megtaláltam Jézus Krisztus szolgálatának számomra legjobb módját a szegény gyerekek szolgálatában, és ezt el nem hagynám semmiért a világon.

Évek múltával munkatársai egy részével megalapította a Kegyes Iskolák Rendjét, melynek küldetése már kisgyermekkortól kezdve a gyerekek és fiatalok nevelése és oktatása, különösen is a szegényeké. A rend küldetését így határozta meg Kalazancius a rend szabályzatában: „Intézményünknek tehát az lesz a feladata, hogy a gyerekeket az elemi ismeretektől kezdve helyes olvasásra és írásra, számolásra és latin nyelvre, főleg pedig hívő életre és keresztény hitre tanítsa, és mindezt a lehető legegyszerűbb módszerrel tegye.

Itáliában és egész Európában sok egyházi és világi mecénás nagy lehetőséget látott az ingyenes iskolákban, így a szerzetesközösség kezdettől fogva sok meghívást kapott, és robbanásszerűen terjeszkedni kezdett. 1642-ben Podolinban Magyarország területén is megjelent a piarista rend. Kalazancius pontosan látta az oktatás, az ingyenes közoktatás társadalomformáló erejét is: „E szolgálat odaadó gyakorlásától függ a keresztény társadalom megújulása, ahogy azt az egyetemes zsinatok, a szent atyák és a helyes tanítást valló bölcselők egyhangúlag állítják. Ha ugyanis a gyerekeket kiskoruktól fogva szorgalmasan nevelik vallásos életre és műveltségre, kétségkívül remélhető, hogy egész életük alakulása boldog lesz.

Google Earth projekt a kalazanciusi helyekről