A magyar tartomány küldetésnyilatkozata, jövőképe és alapértékei

Küldetésnyilatkozat

Evangelizare educando (A nevelés által evangelizálunk)

Együttműködő közösségekben
fejlesztő közeget alkotva
hatékony segítséget nyújtani
a ránk szorulóknak és hozzánk fordulóknak abban, hogy
kibontakoztassák teljes emberségüket, érett személlyé váljanak.

 

 

Jövőkép

Oázis akarunk lenni a körülöttünk élők számára
közösséggel, iskolával, templommal.

 A teljes emberré válás tanulása az életünk legmeghatározóbb vonása:

 • tanulunk élni és együtt élni, tenni és együtt dolgozni;
 • és tanuljuk annak a tapasztalatát, hogy az életünk és emberi kibontakozásunk Isten ingyenes ajándéka.

Közösségünk a szeretet iskolája, ahol tanuljuk a kommuniót, a Jézus Szentlelke által teremtett közösséget

 • amely a bizalom és elfogadás helye,
 • ahol a tagok szembe tudnak nézni önmagukkal és a közösség helyzetével,
 • ki tudják mondani és el tudják fogadni az igazságot magukról és a közösségről,
 • felelősséget vállalnak magukért és a közösségért,
 • tudnak segítséget kérni és adni,
 • és ezáltal egyre szabadabban tudják kutatni egyénileg és közösen, hogy Isten milyen közösségre hív, és milyen szolgálatra küld.

Szolgálatunk abban áll, hogy ezt a közösen megélt éltető tapasztalatot adjuk tovább a környezetünknek:

 • helyi és országos szinten egyházi és világi közösségeknek és tagjaiknak,
 • érzékeny figyelemmel megnyílva a szegények és kicsinyek felé; mindazok felé, akik leginkább rászorulnak erre a tapasztalatra, és akiktől mi is tanulunk.

Élő kapcsolatban vagyunk a környezetünkkel:

 • helyi közösségeink, iskoláink és templomaink életet árasztó központok;
 • a rendtartomány közösségek és iskolák élő hálózataként működik;
 • élő kapcsolatban vagyunk az egyetemes Renddel.

Iskoláink

 • magját keresztény közösség alkotja;
 • törekszenek a kalazanciusi iskolát követve mindenki számára nyitottak lenni, sokféle diákot képesek befogadni;
 • diákjainkat személyesen kísérjük, egyéni tanulói utakat nyitunk előttük, közösségben, együttműködésre és szolidaritásra neveljük őket.

Vonzó az életünk, mert élet fakad a közösségünkben,

 • ezért nő a hivatások száma,
 • szívesen csatlakoznak hozzánk világiak is, akik akár tanárként, akár más hivatást végezve részesülni akarnak Kalazancius karizmájában;
 • öregdiákjaink élő közösségekbe szerveződnek, közösségek meghatározó tagjai;
 • újabb iskolákat tudunk bevonni működési hálózatunkba;
 • tapasztalatainkkal segítünk egyházi és világi oktatási intézményeket hivatásuk jobb megélésében.

Az életünknek teret adó intézmények

 • működése átlátható, tervezett, gazdaságos;
 • fenntartásuk biztosítva van, mert szolgálatunkhoz támogatókat nyertünk.

Alapelvek és alapvető értékek

 • Felelősségvállalás
 • Együttműködés
 • Önfejlesztés
 • Rendezettség
 • Igazságkeresés