Rolunk

Category

Nyílt hétvégék a piarista növendékházban Budapesten Aktuális információk a soron következő nyílt hétvégénkről A piarista hivatás iránt érdeklődő fiatalok számára nyílt napokat szervez a Kalazantínum növendékház „Rómában megtaláltam Krisztus szolgálatának számomra legjobb módját a szegény gyerekek szolgálatában, és ezt el nem hagynám semmiért a világon.” Kalazanci Szent József A piarista rend alapítója, Kalazancius hosszú utat...
Nem egy foglalkozást értünk hivatás alatt, hiszen ez sokszor változik, és senki sem tudhatja biztosan, hogy meddig dolgozhat egy adott munkakörben. Ez nem csak rajtunk múlik. A foglalkozás része lehet persze a hivatásunk kibontakoztatásának, de nem merül ki benne. A hivatás nem egy életállapot, nem azonos a papsággal, szerzetességgel, házassággal. Az életállapot szintén fontos keretet...
Idén, 2022-ben lesz huszonöt éve, hogy a rend 44. egyetemes káptalanja elfogadta a Világiak a Kegyes Iskolákban című intézményes dokumentumot. „Kerek” évforduló, mely arra késztethet bennünket, hogy hálásan nézzünk vissza arra az útra, amelyet ezek alatt az évek alatt bejártunk, és amelynek megtételéhez és fejlesztéséhez oly nagy mértékben hozzájárult ez az emlékezetes dokumentum.
A rendtartomány megvásárolható kiadványai a Prospero Disztribúció internetes áruházon keresztül elérhetők. Egyes kiadványaink, valamint piaristáktól származó és piaristákról szóló írások a Piarista Központi Könyvtár honlapján, az Elektronikus könyvtár oldalakon találhatók.
Küldetésnyilatkozat Evangelizare educando (A nevelés által evangelizálunk) Együttműködő közösségekben fejlesztő közeget alkotva hatékony segítséget nyújtani a ránk szorulóknak és hozzánk fordulóknak abban, hogy kibontakoztassák teljes emberségüket, érett személlyé váljanak.
Mi, piarista szerzetesek Isten Anyjának szegényei vagyunk; közösségbe gyűltünk az Atya hívására, Krisztus nevében és a Szentlélek vezetésével; Kalazanciushoz híven megindulva halljuk a gyermekek és fiatalok sokaságának kiáltását.
Minden szent élete, tevékenysége valamiképpen a Gondviselés üzenetét közvetíti az adott korban fölvetődő kérdésekre a hívő közösség, az Egyház számára. Válasz és megoldás a kor kérdéseire, egyben eligazító pont a következő nemzedékeknek. Kalazanci Szent József és az általa alapított piarista rend a 17. század kezdetének súlyos kihívásaira, azaz a széles néprétegek keresztény nevelésének hiányára adott...
Alapítója Kalazanci Szent József (1557–1648), egy spanyol származású pap volt, aki 1597-től kezdve munkatársaival együtt „kegyes”, azaz ingyenes és vallásos iskolákat működtetett Rómában, elősorban a szegényebb családok gyerekei számára. Az első ilyen iskola 1597/1598-ban nyílt meg a Tiberisen túli városrészben, a Santa Dorotea plébánia mellett, majd Róma központjába költözött, ahol különféle helyeken működött, végül 1612-ben...
A megtelepedés (1642-1721) Kalazancius Rómában való megtelepedése után sohasem hagyta el Itália földjét, fiait azonban még életében elküldte az Alpokon túli Európába. Az itt alapított iskolákat, kollégiumokat és rendházakat a Provincia Germaniae (a németországi rendtartomány) kapcsolta jogi egységbe 1634-től. Belőlük létesült a cseh-morva (1634), a lengyel (1662), a magyar (1721) és az osztrák (1751) rendtartomány. A magyar...