Bejegyzések

Category

Támogatás összege: 125 000 000 Ft Megvalósítási időszak: 2021.09.01-2022.11.30
A Piarista Rend Magyar Tartománya által működtetett szegedi, mosonmagyaróvári és nagykanizsai iskolákban, megkezdődött az informális és non formális tevékenységek újragondolása, ezek innovációjához szükséges módszertani fejlesztések megvalósítása.
A projekt célja, hogy a Piarista Rend Magyar tartománya intézményeiben a digitális pedagógiai módszertanok hatékonyan terjedjenek, így segítve a diákok digitális kompetencia fejlesztését, valamint a digitális pedagógia segítségével különböző, a kiírásban részletezett kompetenciaterületek, kiemelten az MTMI területek fejlesztését.
Örömmel éretesültünk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívására beadott projektjeink közül az alábbiak részesültek támogatásban.
Támogatás összege: 48 694 675 Ft. Megvalósítási időszak: 2017.11.01-2021.01.31.
Örömmel éretesültünk, hogy a Miniszterelnőkség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívására beadott projektjeink közül az alábbiak részesültek támogatásban.
1 2 3 6