Pályázatok

Category

Diáklabor-hálózat építése, diáklaborok eszközállományának fejlesztése a korszerű oktatásért.
A 11-12. évfolyamos és egyetemista fiatalokat arra hívjuk, hogy önkéntes munkát vállaljanak a nyári szünetben.
A képzésen az elméleti tudás átadása mellett nagy hangsúlyt fektetünk az önismeretre, csoportdinamikára, imádságra, a gyakorlati feladatokkal a csoportvezetői készségek fejlesztésre.
A 2019-ben indult átfogó felújítás 2023 tavaszán befejeződött.
A Piarista Rend Magyar Tartománya a Kulturális és Innovációs Minisztérium Helyben, rendben c. pályázati felhívása keretében kortárs segítő mentor képzést valósított meg.
Támogatás összege: 125 000 000 Ft Megvalósítási időszak: 2021.09.01-2022.11.30
A Piarista Rend Magyar Tartománya által működtetett szegedi, mosonmagyaróvári és nagykanizsai iskolákban, megkezdődött az informális és non formális tevékenységek újragondolása, ezek innovációjához szükséges módszertani fejlesztések megvalósítása.
A projekt célja, hogy a Piarista Rend Magyar tartománya intézményeiben a digitális pedagógiai módszertanok hatékonyan terjedjenek, így segítve a diákok digitális kompetencia fejlesztését, valamint a digitális pedagógia segítségével különböző, a kiírásban részletezett kompetenciaterületek, kiemelten az MTMI területek fejlesztését.
Örömmel éretesültünk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívására beadott projektjeink közül az alábbiak részesültek támogatásban.
1 2 3