Biztonságos iskola

Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsa (BITT)

A Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsát (BITT) a Piarista Rend Magyar Tartománya tartományfőnöki határozata hívta életre 2019. februárjában.

A BITT a Tartományfőnök tanácsadó testülete. Tevékenységével a Biztonságos Iskola teljes körű megvalósulását hivatott szolgálni.

Feladatai:

  1. „Intézményi felelősök részvételével jelzőrendszert működtet a fizikai, lelki-pszichológia vagy szexuális bántalmazások/visszaélések érzékelése-észlelése, felismerése és megelőzése érdekében.
  2. Nyilvánosságra hozott e-mail címén valamint telefonszámán, melyek az erre kialakított informatikai felületeken közvetlenül elérhetők, biztonságos módon fogad bármilyen bántalmazással kapcsolatos bejelentést.
  3. Az intézményi jelzőrendszertől kapott információk alapján tényfeltárást végez az egyes esetek alapos megismerése és megértése érdekében.
  4. Tartományi és intézményi szinten elemzi és értékeli a gyermekek/tanulók, pedagógus és nem pedagógus munkatársak helyzetéről, védelméről szóló intézményi folyamatokat. Szükség esetén állásfoglalást hoz, illetve iránymutatást ad ki.
  5. A tényfeltárás eredményeként, a hatályos egyházi és polgári jogszabályok alapján kezdeményezi a felelős vezető felé a szükséges eljárás megindítását vagy más intézkedés megtételét.”

A BITT összetétele, szervezeti egységei:

  • A Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsát öt fő alkotja: elnök, egy rendtag, három világi tag.
  • A BITT tevékenységéhez szükséges adminisztratív feladatokat a Tartományi Titkárság Tartományfőnök által kijelölt munkatársa (továbbiakban: a BITT titkára) látja el.
  • A piarista (oktatási-nevelési) intézményekben a fenntartó az intézményvezetőkkel együttműködésben létrehozott, a fizikai, lelki-pszichológia vagy szexuális bántalmazás, visszaélés felismeréséhez szükséges helyi jelzőrendszert működtet.

Titoktartás, jogszerűség

A BITT és az intézményi jelzőrendszer tagjai a hatályos jogszabályok betartásával és teljes körű titoktartási kötelezettség mellett végzik tevékenységüket.

A helyi jelzőrendszer felelőse a hozzá beérkező vagy általa tapasztalt jelzéseket az erre kialakított, biztonságos felületek, ill. csatornák útján továbbítja a BITT elnöke felé.

A BITT székhelye:

1052 Budapest, Piarista köz 1.

Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsa weboldala  

Kapcsolódó hírek

Összes hír