Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek

Célunk és feladatunk a kiemelt figyelmet igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és tehetséges) tanulók nevelésére és oktatására vonatkozó folyamatokról való gondoskodás az egyenlőség, méltányosság és igazságosság hármas egységének szem előtt tartásával.

Egyenlőség: Egyenlő esély mindenkinek az őt megillető, testi, lelki és értelmi fejlődéséhez szükséges oktatási és nevelési tevékenységek elérésében.

Méltányosság: Az egyéni képességek és sajátosságok figyelembevétele és ennek megfelelően az egyéni tanulási, fejlődési utak biztosítása.

Igazságosság: a gyermek egyéni képességeihez illeszkedő pedagógiai módszerek, eszközök és erőforrások biztosítása.