Mit csinálunk?

Piarista szerzetes egy napja

Az evangélium hirdetésének az egész egyházra háruló feladatában rendünk a gyerekek és fiatalok, elsősorban a rászorulók egész emberré nevelésével vesz részt, erre irányul sajátos negyedik fogadalmunk. Ez a nevelői munka az ember teljes kibontakozására irányul: hogy diákjaink szeressék és keressék az igazságot, és mint Isten országának hirdetői részt vegyenek a világ emberségesebbé alakításában, és hogy életmódjuk megegyezzen azzal a hittel, amelyet vallanak, és hogy ily módon napról napra teljesebb szabadságra jutva egész életük útja boldog legyen. Az egyház azt a feladatot bízta ránk, hogy a nevelés által evangelizáljunk.

A piarista iskola arra törekszik, hogy hittől megvilágosított képet nyújtson a világról, az életről és az emberről, és kifejlessze a diákok képességeit. Hivatásbeli munkánk felelősségteljes végzése megkívánja tőlünk, hogy megfelelő szakképzettséget szerezzünk. Azon vagyunk, hogy olyan egyszerű és hatásos módszert alkalmazzunk, amely lépést tart a neveléstudomány fejlődésével.

Napjainkban a rend tagjain kívül számos világi is végzi a piarista rend szolgálatát, akik különféle mértékben és módon kapcsolódnak rendünkhöz. Ők apostoli munkánk tevékeny és értékes részesei, és készségük, elköteleződésük szerint, emberi és lelki, szakmai és pedagógiai felkészültségüknek megfelelően felelős munkakört töltenek be intézményeinkben.

A magyar tartomány küldetésnyilatkozata tömören fogalmazza meg feladatunkat:

„Együttműködő közösségben fejlesztő közeget alkotva hatékony segítséget nyújtani a ránk szorulóknak és hozzánk fordulóknak abban, hogy kibontakoztassák teljes emberségüket, és érett személlyé váljanak.”

Kalazancius Mozgalom

Piarista Tanoda Sátoraljaújhelyen

Iskolai élet

Iskolai élet

Piarista Vitorlástáborok

TESZI

Piarista hivatások

Összes hír

ahogy diákjaink látnak minket