Nemzetközi kapcsolatok

A globalizáció igazán a digitalizáció által költözött be a mindennapjainkba, mindennapi munkánkba. Ebben a globális valóságban, környezetben fejlesztjük identitásunkat, teljes emberségünket. A piarista iskola kihasználja a nemzetközesítésben rejlő lehetőségeket mind a tanulás segítésében, mind az intézmények fejlesztésében. Folyamatosan fejleszti a fiatalok nemzetköziesítéssel összefüggő kompetenciáit, mint a kulturális nyitottság, saját identitásunk megjelenítése, fejlesztése, idegen nyelvű kommunikáció, együttműködés… A nemzetközi kompetenciák segítik a tanulás hatékonyságát is. Mindezek érdekében intézményeink stabil nemzetközi hálózat kialakításán dolgoznak, felhasználva az elérhető erőforrásokat, mint a piarista iskolák kapcsolatrendszere, az Erasmus plusz pályázatok és akkreditáció lehetőségei.

Kapcsolódó hírek

Összes hír