Európai piarista provinciák koordinátori találkozója

Október 16-17-én iskolánk szervezésében zajlott az európai piarista provinciák nemzetköziesítési/Erasmus plusz koordinátorainak első személyes találkozója. A provinciák pedagógiai vezetői 2021-ben kezdeményezték a koordinátorok megbízását és ezen keresztüli együttműködés indítását. Térképre kerültek az európai piarista iskolák, és közös információs levelezési lista is létrejött. Több érintett tartományban, így nálunk is módszeresen kezdtük segíteni az Erasmus plusz pályázatok beadását, nőtt az akkreditált piarista intézmények száma, és sok rövid futamidejű projekt is indult. Az Erasmus plusz napokon tavaly a pedagógusok, idén diákok vettek részt nemzetközi online konferencián.

Az együttműködés elmélyítése érdekében hívtuk össze az első személyes találkozót. Ezen Lengyelországból, Szlovákiából, a spanyolországi Katalónia, Emaús és Betania provinciákból érkeztek képviselők, és meghívtuk a már jópár éve velünk együttműködő argentínai Córdoba piarista iskola egy pedagógusát is az ottani tartomány képviselőjeként, hogy ki is tekintsünk Európából.

A találkozón fontos elem volt a személyes kapcsolatok kialakítása és a magyar rendtartomány bemutatása is. Így a budapesti Piarista Gimnáziumot is megtekintettük, és a vendégek egy-egy nyelvórán a diákokkal is találkoztak. Emellett a Piarista Levéltárban is tettünk látogatást, egy estére pedig városnézést szerveztünk.

A szakmai program része volt a provinciák és a koordinátorok saját iskolájának bemutatása, műhelymunka a nemzetköziesítés témájának áttekintéséről. Végigvettük az Erasmus KA1 programelemének lehetséges tevékenységeit, szempontokat gyűjtöttük arról, hogyan tudjuk támogatni megvalósulásukat, milyen szempontjaink vannak. Emellett az Erasmus plusz pályázaton kívüli közös programok, tevékenységek kapcsán is megfogalmaztunk javaslatokat, terveket. Külön gondolkodtunk a más kontinensekkel való együttműködésről, valamint a hálózatos működés feltételeinek erősítéséről is. Beszámolót, javaslatokat fogalmaztunk meg a rendtartományok pedagógiai vezetői számára, valamint konkrét közös tevékenységek indítását javasoljuk, határoztuk el.

Az együttműködéstől azt reméljük, hogy lendületet adhat a piarista iskolák együttműködésének. Iskolánknak azért is fontos, hogy ez az együttműködés erősödjön, mert mint azt az Erasmus plusz akkreditációs pályázatunkban a nemzetköziesítési stratégiában is megfogalmaztuk, az ezirányú fejlődésünk feltétele, hogy stabil nemzetközi hálózat része legyünk, ahol stratégiai együttműködéseket tudunk kialakítani.

A program így illeszkedik az Erasmus plusz 2020-1-HU01-KA120-SCH-093955 akkreditációs pályázatunkhoz. 

Mikulás Domonkos/Kecskemét