Piarista Rend Magyar Tartományának Testvérisége

A piarista rend testvérisége azoknak a keresztény hívőknek az összessége, akik a piarista karizma (lelkiség, küldetés és élet) megélésére társulnak egymáshoz kisközösségekben, mindegyikük saját világi, szerzetesi vagy papi hivatása szerint. A testvériség tehát a piarista karizmában egybekapcsolódó hívők társulása, amelyet mint ilyet a piarista rend elismert.

Részlet a statútumból

A Piarista Rend Magyar Tartományának Testvérisége (röviden: Piarista Testvériség) azon krisztushívők közössége, akik

 • Jézus Krisztust Kalazanci Szent József stílusában szeretnék követni;
 • ezért kis közösségeket alkotva egymáshoz kapcsolódnak,
 • hogy a piarista karizmában, lelkiségben és küldetésben a Piarista Renddel és egymással osztozva
 • a gyerekek és fiatalok – különösen a szegények – tevékeny szolgálata által a társadalom és az Egyház megújulásáért fáradozzanak,
 • valamint munkálkodjanak saját maguk és egymás személyes és keresztény életének növekedéséért, kiteljesedéséért.

A Piarista Testvériség – vagyis annak tagjai egyenként és együttesen –

 • elkötelezi magát, hogy az evangéliumot a piarista karizma szerint élje meg;[1]
 • elősegíti a közösségi lelkület és a támaszt nyújtó testvéri kapcsolatok elmélyülését, növekedését;
 • a tagok és a csatlakozni kívánók számára biztosítja a folyamatos személyes, keresztény és piarista képzés lehetőségét;
 • eleven kapcsolatot tart fenn a Piarista Rend Egyetemes Testvériségével és magával a Piarista Renddel;
 • rendelkezik legalább egy piarista szerzetessel a tagjai között;
 • szervezeti szempontból az irányítást önállóan végzi, együttműködve a Piarista Rend Magyar Tartományával.

Egyházjogi szempontból a Piarista Testvériség a „piarista karizmában egybekapcsolódó hívek magántársulása”[2], amelyet a Piarista Rend ilyennek elismer, s amelyre vonatkoznak az Egyházi Törvénykönyv (CIC) megfelelő kánonjai (II. könyv > I. rész > V. cím > I. és III. fejezet)

A statútum alább olvasható.

Piarista Testvériség megalakulása, 2017 pünkösd.

Piarista Testvériség Tanácsa

A testvériség megalakulása a tartományunkban, sok hozzánk kapcsolódó, sokszor már régóta velünk együtt küldetésben járó ember számára nyitja meg a piarista világban való elköteleződés útját, ezzel új és egyre gazdagabb életet hozva, egyre több gyermekhez és fiatalhoz, s egyre több szegény gyermekhez és fiatalhoz juttatva el a kalazanciusi nevelés ajándékát.

A piarista testvériség közösségeinek alakulását és a mindazokkal való kapcsolattartást, akik érdeklődnek a testvériség iránt, a Piarista Testvériség Tanácsa segíti. Új tagjait a testvériség 2019. szeptember 27-i közgyűlésén megválasztotta Labancz Zsolt SP, Jusztinné Nedelkovics Aliz és Strommer Pál személyében. 

A testvériség tanácsának email címe: testveriseg[kukac]piarista.hu

 

Kapcsolódó hírek

Összes hír