Újabb sikeres Erasmus pályázat a kecskeméti piaristáknál

summem-309

A közelmúltban nyilvánosságra hozták az Erasmus plus program magyar koordinációjú pályázatainak az eredményét. Ezen a listán az előkelő második helyen nyert a kecskeméti, a lengyelországi Elblag és a katalán Olot város piarista iskolája által közösen írt projekt.

A 89.000 eurós kétéves projekt középpontjában a természettudományos oktatás és a projekt oktatás áll. A cél egy nemzetközi együttműködésen alapuló, a tantervbe illeszthető interdiszciplináris projekt kidolgozása, folyamatos közös diák és tanár munkával. Mindehhez a pályázat a következőket finanszírozza:

• 2019 őszén a katalóniai SUMMEM projekthez kapcsolódó projektpedagógiai képzés pedagógusoknak Katalóniában (A kecskeméti iskola diákot is szeretne magával vinni.)

• 2020 tavaszán egy diáklabor projektek létrehozását segítő képzés elindítása az Öveges Diáklaborban. E képzés két napja kibővül egy tágabb képzéssé: online jelentkezik be az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium, mutatja be tevékenységét és az általa nyújtott lehetőségeket, és Prof. Dr. Rolf Hempelmann német kutató tart képzést a fenntarthatósággal kapcsolatban (ionikus vegyületekre vonatkozó kísérletek diáklabor projektekben való alkalmazása). E két képzés más diáklaborok munkatársai számára is nyitott lesz.

• 2020 tavaszán a lengyelországi Elblag városában diákokkal közösen dolgozunk projektalkotáson, külső tanulási helyek bevonásával.

• 2020 őszén ezt a folyamatot Kecskeméten folytatjuk, ahol a diáklaborhoz kötődő tevékenységeket valósítunk meg a nemzetközi diákcsapattal.

• 2021 tavaszán zajlik a közös záró tevékenység, ahol a diákokkal a projekt során kidolgozott projekt elemeit valósítjuk meg.

A közös munka során természetesen fontos a személyes kapcsolatok kialakítása, a kulturális sokszínűség megélése, az idegennyelvi fejlődés mind a diákok, mind a résztvevő tanárok számára.

Kísérleti jelleggel még egy tevékenységet iktattunk a projektbe: 

• Két diákunk Katalóniában, egy pedig Lengyelországban tölthet két-két hónapot vendégtanulóként, és mi is fogadunk cserébe diákokat. Azért is izgalmas ez a kezdeményezés, mert a diákoktól a katalán, lengyel, illetve magyar nyelv tanulását várja, amely nyelvek nem a hagyományos célnyelvek. Természetesen ehhez a programelemhez nyelvi felkészítés is kötődik. (A projekt közös nyelve az angol, a diákok és pedagógusok közös online munkájának is ez a hivatalos nyelve.)

A program több tevékenységünkhöz illeszkedik, így a Digitális környezet az oktatásban, az MTMI (matematika, természettudományok, mérnöki tudományok és informatika) pályaorientációs pályázatunkhoz, de a Nemzeti Tehetségprogram keretében zajló természettudományos tehetséggondozó foglalkozásainkhoz is, hisz a bevont diákok elsősorban ebből a körből kerülnek ki.

A projekt hátterében több éves munka áll. A lengyel iskolával valósítottunk már meg közös nemzetközi Comenius programot. Katalóniában is többször jártunk, az Olot-i iskolával tavaly ősszel kerültünk kapcsolatba. Tavasszal két napos kecskeméti találkozón kezdtük meg az intenzív közös munkát a pályázat megírására.

A pályázat erősen kötődik a katalán SUMMEM projekthez, amelyben az ottani piarista iskolákban a tanítási idő legalább negyedében nem szakórák vannak, hanem a szakórák tartalmait ötvöző projektek valósulnak meg kooperatív munkaformában. Ezt tanulmányoztuk legutóbbi ottani utunkon, és hosszabb beszámoló is olvasható erről.

Emellett az Öveges Diáklabor, és az ahhoz kapcsolódó nemzetközi tevékenységek is segítik a programot: a projektbe csatornázott tudás nagy része az Erasmus plus pályázatok keretében megvalósult németországi tanulmányutakhoz is kötődik.

További illeszkedése a projektnek, hogy a magyar piarista iskolák célul tűzték ki az átfogó pedagógiai megújulást; ennek jegyében zajlik majd októberben Budapesten a Piarista Pedagógiai Napok rendezvény is, ahol mintegy 400 tanár vesz részt minden magyarországi piarista iskolából összegyűlve.

A Piarista Iskola rendszeresen bekapcsolódik Erasmus plus projektekbe: idén nyáron is hat külföldi képzésen vesznek részt a piarista tantestület tagjai, a következő tanévben pedig még két külföldi tanulmányút is szerveződik egy másik nyertes pályázatunk keretében. 

Mikulás Domonkos igazgató