Pályázatok

Category

Örömmel értesültünk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásban részesítette a piaristák két kecskeméti telephelyét érítő fejlesztésünket.
Örömmel éretesültünk, hogy támogatást nyertünk az ,,Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” elnevezésű előírányzat terhére a Piarista Rend Magyar Tartománya Piarista Általános Iskola, Gimnázium, és Szakközépiskola átfogó fejlesztése Mosonmagyaróvárott támogatási célra.
A Piarista Rend Magyar Tartománya 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a szinodalitás kultúrájának megtermetésére. Kalazanci Szent József és az általa alapított piarista rend a 17. század kezdetének súlyos kihívásaira, azaz a széles néprétegek keresztény nevelésének hiányára adott megoldást az ingye­nes népoktatás, az iskolai evangelizáció intézményével. Ez akkor új karizmaként jelent meg az Egyház...
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Magyar Templom-felújítási Program megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1148/2021. (Ill. 31,) Korm, határozata alapján 14 454 267 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a „Piarista templom főhomlokzat helyreállítás, felújítás” támogatási cél megvalósítása érdekében.
A támogatásból a Kalazancius Mozgalom gödi és budapesti csoportjainak 2021. őszi kirándulásait tudtuk megvalósítani. 
A Piarista Rend Magyar Tartománya 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből a Kalazancius Mozgalom vezetőinek csapatépítő alkalmait és a DÖK együttműködését támogatjuk.
robotika_kmet
Az EFOP-3.2.5-17-2017-00032 azonosító számú  „Kompasz” a pályaorientáció megerősítése a Piarista Iskolákban" elnevezésű projekt keretében izgalmas rendezvények zajlottak a nyári szünidő alatt. Az alábbiakban a programban érintett iskolák rövid beszámolóját közöljük. 
1 2 3