Könyvtári szolgáltatások összehangolt Infrastruktúra fejlesztése a Ward Mária Gimnázium könyvtárában

A Piarista Rend Magyar Tartománya 4 537 539 Ft értékű infrastruktúrafejlesztést valósított meg a kecskeméti Piarista Iskola Czollner téri könyvtárában. A fejlesztés keretében online könyvtári szolgáltatások kialakításához és igénybevételéhez szükséges hardvereszközök, könyvtári szoftverek és biztonságtechnikai berendezések kerültek beszerzésre.

Projekt kedvezményezettje: Piarista Rend Magyar Tartománya
Projektazonosító: TIOP-1.2.3-11/1-2012-0245
Támogatás összege: 5 500 000 Ft
Projekt időtartama: 2014.01.06 – 2014.05.08.

Megvalósult a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0245 azonosítószámú, „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése a Ward Mária Gimnázium könyvtárában” c. pályázat. A projektnek köszönhetően javult a könyvtári szolgáltatások színvonala, valamint megerősödött a könyvtár szerepe az oktatásban, képzésben. A könyvtár alkalmassá vált a projektmunkát igénylő tanórák, tanórán kívüli foglalkozások tartására is. A hardverállomány 6 db használói számítógéppel, 1 db könyvtáros munkatársi munkaállomással, 1 db multimédiás számítógéppel, 1 db laptoppal, 2 projektorral és egyéb informatikai eszközzel bővült. A fejlesztéseknek köszönhetően a könyvtár látogatottsága várhatóan 10%-kal fog növekedni.

Az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjának, valamint a Magyar Köztársaság támogatásával megvalósuló projekt lehetővé tette, hogy az Új Széchenyi Terv céljaival összhangban erősödjön az iskolai könyvtár oktatás-képzésben betöltött szerepe és az információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulhasson.

Kapcsolódó hírek

Összes hír