Pályázatok

Category

Támogatás összege: 48 694 675 Ft. Megvalósítási időszak: 2017.11.01-2021.01.31.
Örömmel éretesültünk, hogy a Miniszterelnőkség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívására beadott projektjeink közül az alábbiak részesültek támogatásban.
Támogatás összege: 330 952 153 Ft. Megvalósítási időszak: 2019.01.01-2021.03.31.
Támogatás összege: 6 993 382 Ft. Megvalósítási időszak: 2017.11.01-2021.03.31.
Örömmel éretesültünk, hogy támogatást nyertünk az ,,Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” elnevezésű előírányzat terhére a Piarista Rend Magyar Tartománya Piarista Általános Iskola, Gimnázium, és Szakközépiskola átfogó fejlesztése Mosonmagyaróvárott támogatási célra.
Örömmel éretesültünk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1 000 000,- Ft támogatásban részesítette a Piarista Ifjúságpasztoráció felkarolása c. pályázatunkat.
A KEOP-7.13.0/15 kiírásra a Piarista Rend Magyar Tartománya vezetésével egy 5 szerzetesrendből álló konzorcium nyújtott be összesen 123 épületre összeállított katasztert is tartalmazó pályázatot.
A Piarista Rend Magyar Tartománya 4 537 539 Ft értékű infrastruktúrafejlesztést valósított meg a kecskeméti Piarista Iskola Czollner téri könyvtárában.
A pályázó szerzetesi konzorcium hét iskolafenntartó katolikus szerzetesrend együttműködésén alapszik.
Jelen projekt keretében a Piarista Rend Magyar Tartománya a támogatói döntés értelmében 169.140.199,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert további három, közfeladatot ellátó épületének energetikai korszerűsítésére.
1 2 3