EFOP-1.3.7-17-2017-00122 – Piarista szolgálat erősítése

Támogatás összege: 6 993 382 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Megvalósítási időszak: 2017.11.01-2021.03.31.

A projekt keretében a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium mint Főkedvezményezett, valamint a Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány és a Piarista Rend Magyar Tartománya a támogatói döntés értelmében 49 999 997 ,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Az utóbbi intézmény, a Tartományfőnökség ebből 6 993 382 ,- Ft támogatásra pályázott.

Célja, hogy a vezetőfejlesztés oldaláról, a hatékony tevékenység koordináció kialakításával a pályázat során segítse, erősítse azt, megalapozva úgy a megvalósítást, mint az eredmények hosszú távú megőrzését. Tekintettel arra, hogy a hazai piarista iskolák hálózata pedagógiai szemléletük és gyakorlatuk vonatkozásában rendszert alkotnak, a helyi szinten (azaz a szegedi Piarista Gimnáziumban) elért eredményeket és az ahhoz vezető fejlesztői lépéseket egyúttal – szándéka szerint – több, az ország különböző térségeiben működő piarista fenntartású intézményben is terjeszti ill. végzi. Célja ezzel, hogy a pályázat eredményei a piarista iskolák tágabb körére is kihassanak, a hátrányos helyzetű csoportokkal való foglalkozás a piarista intézmények körében országos szinten is strukturáltan és szervezetten folyjon. Országos hatásköre és az általa fenntartott iskolák körében rendszeresen végzett kommunikációs gyakorlat teszi indokolttá és megalapozottá továbbá, hogy a programban a témával kapcsolatos disszeminációs tevékenységeket szintén a Piarista Rend Magyar Tartománya vállalja ill. végezze.

Kapcsolódó hírek

Összes hír