EFOP-3.2.5-17-2017-00032 „Kompasz” – pályaorientáció fejlesztése a Piarista Iskolákban

Támogatás összege: 48 694 675 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Megvalósítási időszak: 2017.11.01-2021.01.31.

A Tartományfőnökség oktatási intézményei számára – a projektben résztvevő négy iskola gyakorlati tapasztalatai mellett a pedagógus közösségek bevonásával – a helyi igények, lehetőségek és célcsoport ismeretének tükrében – stratégiai céljának tekinti egy átfogó Pályaorientációs stratégia kidolgozását, amely lehetőséget biztosít a helyi szintű adaptálásra, de meghatározza az irányelveket és megvalósítandó tevékenységeket, az elérendő célokat az önismeret, pályaismeret, munkaerőpiaci ismeretek pilléreire támaszkodva.

A pályaismereten túl, a tanácsadó szakembereknek (teameknek) reális ismeretekkel kell rendelkezniük a helyi, térségi munkaerőpiaci igényekről és lehetőségekről, valamint a képzési rendszerekről. A pályázat során bővíteni kívánjuk az iskolák pedagógusainak ismereteit és megértését abban, hogy ezek az ismeretek kellő megalapozottságot és komplex támogatást adnak diákjainak, amely a fiatalok körültekintő és sikeresebb pályaválasztását alapozza meg.

Ezért a pályázat céljaival összhangban a pályatanácsadás témakörének meghatározó partnereivel célunk az eddigi együttműködések elmélyítése és a partnerség kiterjesztése a témában érintett partnerekkel.

Kapcsolódó hírek

Összes hír