EEÖR_KP-2021/1-0000801 Piarista Templom főhomlokzat helyreállítás, felújítás

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Magyar Templom-felújítási Program megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1148/2021. (Ill. 31,) Korm, határozata alapján 14 454 267 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a „Piarista templom főhomlokzat helyreállítás, felújítás” támogatási cél megvalósítása érdekében.

Egyházi célú közösségi programok támogatása – Kalazantínum Piarista Rendház

A támogatásból a Kalazancius Mozgalom gödi és budapesti csoportjainak 2021. őszi kirándulásait tudtuk megvalósítani. 

KM vezetői csapatépítés és DÖK közösségépítő napok

A Piarista Rend Magyar Tartománya 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből a Kalazancius Mozgalom vezetőinek csapatépítő alkalmait és a DÖK együttműködését támogatjuk.
robotika_kmet

Természettudományos, matematikai táborok az EFOP-3.2.5-17 pályázat keretében

Az EFOP-3.2.5-17-2017-00032 azonosító számú  „Kompasz” a pályaorientáció megerősítése a Piarista Iskolákban" elnevezésű projekt keretében izgalmas rendezvények zajlottak a nyári szünidő alatt. Az alábbiakban a programban érintett iskolák rövid beszámolóját közöljük. 
1 2