Egyházi célú közösségi programok támogatása – Kalazantínum Piarista Rendház

A támogatásból a Kalazancius Mozgalom gödi és budapesti csoportjainak 2021. őszi kirándulásait tudtuk megvalósítani. 

KM vezetői csapatépítés és DÖK közösségépítő napok

A Piarista Rend Magyar Tartománya 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből a Kalazancius Mozgalom vezetőinek csapatépítő alkalmait és a DÖK együttműködését támogatjuk.
robotika_kmet

Természettudományos, matematikai táborok az EFOP-3.2.5-17 pályázat keretében

Az EFOP-3.2.5-17-2017-00032 azonosító számú  „Kompasz” a pályaorientáció megerősítése a Piarista Iskolákban" elnevezésű projekt keretében izgalmas rendezvények zajlottak a nyári szünidő alatt. Az alábbiakban a programban érintett iskolák rövid beszámolóját közöljük. 
1 2