1 HÁZ, 7 REND, 1 KÜLDETÉS – TÁMOP-3.1.17-15-2015-0005

A pályázó szerzetesi konzorcium hét iskolafenntartó katolikus szerzetesrend együttműködésén alapszik.

KEHOP-5.2.3-16-2016-00027 – A Piarista Rend Magyar Tartománya közfunkciót betöltő épület energetikai felújítása

Jelen projekt keretében a Piarista Rend Magyar Tartománya a támogatói döntés értelmében 169.140.199,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert további három, közfeladatot ellátó épületének energetikai korszerűsítésére.

EGYH-KCP-16-P-0121, Kecskeméti piarista iskola átfogó fejlesztése

Örömmel értesültünk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásban részesítette a piaristák két kecskeméti telephelyét érítő fejlesztésünket.

EGYH-KCP-17-P-0042 – Piarista Rend Magyar Tartománya Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola átfogó fejlesztése Mosonmagyaróvárott

Örömmel éretesültünk, hogy támogatást nyertünk az ,,Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása” elnevezésű előírányzat terhére a Piarista Rend Magyar Tartománya Piarista Általános Iskola, Gimnázium, és Szakközépiskola átfogó fejlesztése Mosonmagyaróvárott támogatási célra.

A szinodalitás kultúrájának megalapozása

A Piarista Rend Magyar Tartománya 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a szinodalitás kultúrájának megtermetésére. Kalazanci Szent József és az általa alapított piarista rend a 17. század kezdetének súlyos kihívásaira, azaz a széles néprétegek keresztény nevelésének hiányára adott megoldást az ingye­nes népoktatás, az iskolai...

EEÖR_KP-2021/1-0000801 Piarista Templom főhomlokzat helyreállítás, felújítás

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Magyar Templom-felújítási Program megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1148/2021. (Ill. 31,) Korm, határozata alapján 14 454 267 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a „Piarista templom főhomlokzat helyreállítás, felújítás” támogatási cél megvalósítása érdekében.

Egyházi célú közösségi programok támogatása – Kalazantínum Piarista Rendház

A támogatásból a Kalazancius Mozgalom gödi és budapesti csoportjainak 2021. őszi kirándulásait tudtuk megvalósítani. 

KM vezetői csapatépítés és DÖK közösségépítő napok

A Piarista Rend Magyar Tartománya 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből a Kalazancius Mozgalom vezetőinek csapatépítő alkalmait és a DÖK együttműködését támogatjuk.
robotika_kmet

Természettudományos, matematikai táborok az EFOP-3.2.5-17 pályázat keretében

Az EFOP-3.2.5-17-2017-00032 azonosító számú  „Kompasz” a pályaorientáció megerősítése a Piarista Iskolákban" elnevezésű projekt keretében izgalmas rendezvények zajlottak a nyári szünidő alatt. Az alábbiakban a programban érintett iskolák rövid beszámolóját közöljük. 
1 2