Természettudományos, matematikai táborok az EFOP-3.2.5-17 pályázat keretében

robotika_kmet

Az EFOP-3.2.5-17-2017-00032 azonosító számú  „Kompasz” a pályaorientáció megerősítése a Piarista Iskolákban" elnevezésű projekt keretében izgalmas rendezvények zajlottak a nyári szünidő alatt. Az alábbiakban a programban érintett iskolák rövid beszámolóját közöljük. 

A pályázatban résztvevő négy piarista iskola (Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Szeged, Kecskemét) olyan tevékenységek sorozatának megvalósítását tűzte ki célul, amelyek elősegítik – mind tanórai, mind tanórán kívüli keretben – a diákok megalapozott pályadöntését megfelelő pályaismeret mellett: helyes önismeret kialakításával, képességek, jártasságok feltérképezésével, vágyak megfogalmazása mentén megvalósítható célok kitűzése mellett. Mindezt úgy, hogy a pályázati célnak megfelelően különös figyelmet szentelünk a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítésére és az ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. Három helyszínen nyári táborok indultak a témában.

A kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Öveges Diáklaborjában 2019. június utolsó két hetében pedagógus kollégáink természettudományos nyári tábort tartottak. A tábor változatos programjain az iskola kisdiákjai és az intézmény tanárainak gyermekei vettek részt. A színes kísérletek névre hallgató programsorozatban egy képzelt bűntény kapcsán a diákok megismerkedtek az ujjlenyomat levételével és a rögzítésének módszerével. Tisztítottak vizet a „szennyvíztisztítás” fázisaival, különböző mozgásokra programozhattak robotokat számítógép segítségével. A mindennapi élelmiszereket elemezték laboratóriumi keretek között: a gyakorlatok során különböző ionok jelenlétét vizsgálták élelmiszerekben, háztartási anyagokban. Sort kerítettek a hulladékok újrahasznosítására is. A feladatokon keresztül a matematika és a fizika életszerű használatában szereztek jártasságot.  

A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvodában két tábort szerveztek: a nyár kezdetén egy 8. évfolyamosoknak szóló matematikatábort az iskolában, és a nyárutón egy természettudományos tábort a Dunaszigeti Erdei Iskola és Oktatóközpontban. A matematikatábor tevékenységei közt szerepelt a robotprogramozás, tervrajz-kiegészítés, kísérletezés pontos matematikai számítások alapján. Látogatást tettek egy szélparkban, ahol előadás keretében hallhattak a szélerőmű és a matematika kapcsolatáról, például a teljesítményszámítás vonatkozásában. A természettudományos tábor helyszínéül a 9. évfolyam számára választott Szigetköz ideális helyszínt nyújtott a Duna élővilágának megfigyelésére. Az Ökoparkban megismerték a Duna árterének élővilágát, a partfallakó madaraktól kezdve a talaj élővilágáig bezárólag, interaktív kiállítás keretében. Ennek egyik kiemelkedő eleme volt a tapintható tárlat – már az egyenlő esélyű hozzáférés szellemében.

Két tábort valósított meg a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a nyár elején: a kísérletezők táborát az iskola falai közt és egyetemi „vendégeskedésben” a 8-10. évfolyamon a Bükki Nemzeti Parkban, Bánkúton, a 8-9. évfolyamon pedig biológia-földrajz terepgyakorlatot. A laborkísérleteknek helyet adó Szegedi Tudományegyetem különböző tanszékei betekintést adtak az ott folyó munkákba, emellett színes előadásokkal kísérték a négy napot. A szerves kémiától a digitális mérésekig számos témát érintettek a tábor ideje alatt. A Bükkben megszervezett biológia-földrajz terepgyakorlat az élményalapú tanulásnak biztosított helyet. A túrák során lehetőség nyílt az erdők és rétek állatvilágának megismerésére, a mészkőhegységekre jellemző felszíni geológiai formák megfigyelésére. Geológiai kalapács segítségével különböző ásványi anyagokat tartalmazó mészköveket gyűjtöttek a résztvevők. Bár a túrák alatt a levegő bőven meghaladta a 30 °C hőmérsékletet, mégis mindenki szép emlékekkel tért haza. 

 

Szerkesztette: Szabó Gabriella

Kép: a pályázatban szereplő piarista iskolák érintett munkatársai