Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló pályázatok

Category

Minden szent élete, tevékenysége valamiképpen a Gondviselés üzenetét közvetíti az adott korban fölvetődő kérdésekre a hívő közösség, az Egyház számára. Válasz és megoldás a kor kérdéseire, egyben eligazító pont a következő nemzedékeknek. Kalazanci Szent József és az általa alapított piarista rend a 17. század kezdetének súlyos kihívásaira, azaz a széles néprétegek keresztény nevelésének hiányára adott...
1653483789988
2022. május 25-én fejlesztési munkálatok kezdődtek  a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda hédervári Napsugár Óvodájában.
compass-5137269_1920
A hivatáskultúra és hivatásgondozásért felelős tartományi bizottság együttműködésével korszerű és hatékony pályaorientációs és életpálya-tanácsadási tevékenységek támogatása valósulhat meg intézményeinkben.
robotika_kmet
Az EFOP-3.2.5-17-2017-00032 azonosító számú  „Kompasz” a pályaorientáció megerősítése a Piarista Iskolákban" elnevezésű projekt keretében izgalmas rendezvények zajlottak a nyári szünidő alatt. Az alábbiakban a programban érintett iskolák rövid beszámolóját közöljük.