Korszerű és hatékony pályaorientációs és életpálya-tanácsadási tevékenységek támogatása

A hivatáskultúra és hivatásgondozásért felelős tartományi bizottság együttműködésével korszerű és hatékony pályaorientációs és életpálya-tanácsadási tevékenységek támogatása valósulhat meg intézményeinkben.

2021. január 31-én zárult az EFOP-3.2.5-17-2017-00032 „Kompasz”-pályaorientáció fejlesztése a Piarista iskolákban című pályázatunk. A pályázatban a Tartományfőnökség mellett kecskeméti, mosonmagyaróvári, nagykanizsai és szegedi iskoláink vettek részt. 

A pályázat célja az volt, hogy intézményeinkben olyan újszerű és hatékony pályaorientációs, valamint életpálya-tanácsadási tevékenységeket támogathassunk, melyek kellő mértékben tudnak lépést tartani a dinamikusan változó világ szükségleteivel. Ezek a tevékenységek külső partnerszervezetek, szakemberek bevonásával segítségére lehetnek intézményeink belső tudásbázisának és életpálya-tervezési módszereinek bővítésére, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére, illetve ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. Ennek köszönhetően megfelelő módon és kellő érzékenységgel tudunk a reagálni a munkaerő-piaci és technológiai változásokra, segítve a munkaerő-piacon igényelt kompetenciák fejlesztésében a hivatásukat kereső fiatalokat.

A pályázat zárásához kapcsolódóan 2021. január 14-én hetedik alkalommal tartottunk szakmai műhelytalálkozót, nem csupán a pályázatban részt vevő iskolák részvételével. Már a kezdetektől igyekeztünk bevonni a többi intézményünk életpálya-tervezésben, pályaorientációban érintett és elkötelezett pedagógusait is. A találkozásaink első felében olyan új módszerekkel, eszközökkel, tevékenységekkel ismerkedtünk meg, melyek alkalmassá válhatnak az intézményeink eszköztárának bővítésére, többek között:

  • Tájoló nap (7-8. évfolyamosok orientációját elősegítő interaktív program),
  • Reaching the ’Lost Generation’ (RLG – Vállalkozási készségeket fejlesztő program és feladatbank),
  • a KILÁTÓ Pályadiagnosztikai kérdőívének megismerése és kipróbálása.

A találkozók második felétől kibővült a részt vevők köre az iskolák hivatásgondozásért felelős szerzeteseivel, melynek köszönhetően elindult a közös gondolkodás a hivatáskultúra és életpálya-tervezés kapcsolatáról, összefüggéseiről, a témában használt fogalmainkról. Elkezdődött a közös munka a káptalani jövőtervben megfogalmazott hivatáskultúra és életpálya-tervezés gondozása stratégiai célkitűzéseinek elérése érdekében. A pályázat egyik eredményének tekinthetjük ezeket a szakmai alkotó találkozásokat, melyeket a jövőben is folytatni fogunk a párbeszéd és a stratégiai célok elérése és megvalósítása érdekében.

Szabó Gabriella (Piarista Rend Magyar Tartománya)

További hírek

Összes hír