Kilépni önmagunkból – közös tanulás az imavezetésről

Március 8-9. között tartotta idei csoportvezetői továbbképzés tavaszi alkalmát a Kalazancius Mozgalom a piarista tartományfőnökségen.

Fontos sarokköve a képzési alkalomnak a csoportvezetők meghívása, hogy megújítsák hitükhöz és a keresztény értékrendhez való hozzáállásukat. Ezen a hétvégén a lectio divina és a képelmélkedéssel vezetett keresztút imagyakorlataival ismerkedtek a csoportvezetők. Emellett kiscsoportos esetmegbeszélések során dolgozták fel a csoportvezetői szerepükben és helyzetükben felmerülő elakadásokat és nehézségeket. 

A képzési alkalom különleges találkozásra is lehetőséget adott, Michael Wallace Banach magyarországi apostoli nuncius látogatta meg a fiatalokat.

Érkezése után a nuncius atya körbe járt és minden fiatallal kezet fogott ezzel is személyesebbé téve a találkozást. A baráti beszélgetés során megosztotta a fiatalokkal életének főbb mérföldköveit és beszélt Istennel való személyes kapcsolatáról is. Körülnézve a teremben elismerően jegyezte meg: „Itt vagytok együtt, szombat délután, kint süt a nap és ti tanulni akartok? Bizonyos, hogy nagyon különleges az, ami itt van”. A kerekasztal-beszélgetés során értékes gondolatok fogalmazódtak meg a fiatalok helyzetéről az egyházban. A résztvevők feltehették kérdéseket és megoszthatták tapasztalataikat is Banach érsekkel. 

Michael W. Bannach nuncius látogatása végén szentmisét mutatott be, amelyben így fogalmazott: „Krisztusban Isten nemcsak az emberi életet éli és tapasztalja meg, hanem meghívja az emberiséget, hogy élje és tapasztalja meg az isteni életet. Arra kér minket, hogy lépjünk ki önmagunkból és lépjünk be a másik életébe. Ez az a munka, amit Isten ránk bízott, és ez a legnehezebb munka, amit valaha is el kell végeznünk.” 

Kalazancius Mozgalom