A kollégium az élet tanulásának a helye

Ünnepélyes keretek között adták át a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium felújított épületét május 17-én.

Zsódi Viktor tartományfőnök köszöntőjében úgy fogalmazott, a kollégium az élet tanulásának a helye, amelynek lakói közösen tanulják, gyakorolják mindazt, ami a teljes, boldog élethez, a személy növekedéséhez és az emberi közösség épüléséhez szükséges. „Különös érzékenységgel fordulunk Kalazanci Szent Józsefhez, a piarista rend alapítójához, hogy járjon közben mindazokért, akik ebben a piarista kollégiumban élnek, akik a sátoraljaújhelyi piarista közösséget alkotják és éltetik: nevelőkért, szerzetesekért, diákokért és szüleikért: soha ne feledjék, hogy a boldog élet kulcsa az, hogy felleljük és kibontakoztassuk a mindannyiunkban létező jót, és hogy mindezt együtt, egymás felé fordulva, egymást elfogadva és segítve tegyük. Így lesz otthonunk a világ, ahova erről a helyről indulva érkezünk – és így leszünk otthon a mennyei Atya ölelésében.”

Sátoraljaújhely legrégibb épületegyüttesének felújítása különösen sokat jelent a városnak, mondta beszédében Szamosvölgyi Péter polgármester. Személyes élményeit is felidézve kívánta, hogy ismét fiatal, vidám hangokkal teljen meg az épület, amelyet sok évszázada tart össze a hit.

A beszédek között a kollégium lakóinak műsorát hallgathatták az jelenlévők, amelyben a fiatalok személyes élményeiket és a megújult épületbe való visszaköltözés örömét is beleszőtték.

Az ünnepi átadón Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár személyes hangon szólt először a fiatalokhoz, felidézve a budapesti piarista iskolában eltöltött diákéveinek emlékeit. Beszédében kiemelte, fontos megőriznünk az evangéliumi radikalizmust, amely „lelket épít, amit a piarista atyák is tesznek, épületet szépít és a gyermekek lelkét is neveli, segíti az életre felkészülni.”

Az államtitkár felidézte, hogy 1948-ban a rendek szétszóratása a piarista rendnek is óriási károkat okozott. Csaknem kétszáznegyven piaristából alig kilencvenet hagytak meg, épületeiket és iskoláikat elvették, és szétrombolták pillanatok alatt azt az építkezést, amely nem csupán fizikai volt, hanem a gyermekek lelki és nevelésben megélt építése is. Az elmúlt 30 évben a kormány segítségével talán végére érnek mindezek újjáépítésének.

Ha az evangéliumi radikalizmusra, valamint a fiatalok és gyermekek szeretetére, tiszteletére és segítésére tudunk koncentrálni, akkor az ország megmarad kereszténynek, megmarad az a tanítás, amit 2000 évvel ezelőtt Jézus hagyott nekünk és megmarad az a magyar közösség, amely egyedülálló a világon – zárta beszédét Soltész Miklós államtitkár.

Ezt követően Ternyák Csaba egri érsek rövid liturgia keretében megáldotta az épületet. „Azoknak a diákoknak a lakóhelyét áldjuk meg, akik előtt ott van még az élet, akik most készülnek arra, hogy birtokba vegyék ezt a világot, birtokba vegyék Magyarországot, és akikben fontos az, hogy ott legyen a hazafias érzés, tudják azt, hogy hová tartoznak, és ott legyen bennük az a hit, amely előre tudja lendíteni őket az élet nehéz buktatóin” – mondta beszédében az érsek.

Az ünnepség jelképes szalagátvágással zárult.

***

A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégiumot a rendszerváltást követően, 1992-ben kapták vissza a piaristák. Az elmúlt évtizedekben a piaristák jelenléte a keresztény hit és kultúra fontos bázisát jelentette a térségben, kollégiumi szolgálatuk számos hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diáknak tette lehetővé a középiskolai tanulmányok sikeres elvégzését az ország egyik legnehezebb sorsú régiójában.

A kollégiumnak és a rendháznak otthont adó műemlék épület elődjének tekinthető kolostort a XIII–XIV. században építették a pálosok, melyet XVII. század második felében építettek újjá, bővítettek. Az épület legutóbb az 1960-os években került modernizálásra, az azóta eltelt időszakban jelentősebb felújítás nem történt, csak a legszükségesebb karbantartási munkák lettek elvégezve. A műemlék leromlott állapota időszerűvé tette a teljes körű felújítást.

A felújítás során a kor követelményeinek megfelelő, a gyerekek számára esztétikus, lakhatásukhoz, tanulmányaik végzéséhez méltó és segítő környezetet sikerült megvalósítani. A kollégium épületében 3-4 ágyas, részben önálló vizesblokkal ellátott szobákat, valamint az épület földszintjén, három szerzetes számára megfelelő rendházat alakítottak ki. A beruházás 1,8 milliárd forint támogatásból valósult meg.

Piarista Rend Magyar Tartománya

Képek: Csapó Viktória/PRMT

Képek az átadóról