A Taizéi Közösség búcsúzik Lukács László atyától

„Lukács László atya halála mélyen megérint bennünket” – írja Zsódi Viktor tartományfőnöknek írt levelében Alois testvér.

Lukács atya régóta közel állt Taizéi Közösséghez. A közösség tagjainak magyarországi látogatásaik során már a 60-as évektől kapcsolatban voltak vele. Később sokat segített az 1989-es pécsi regionális, majd az 1991-es és a 2001-es európai találkozók alkalmával is. Lefordította magyarra Kathryn Spink Roger testvér életrajzi könyvét, majd más taizéi vonatkozású könyvekhez és írásokhoz hasonlóan publikálta is azt.

Találkozásaik alkalmával Roger testvér kitüntetett figyelemmel volt iránta.

„Nagyra tartjuk intellektuális tisztánlátását, mély lelkiségét és emberi érzékenyégét, amik együttérzővé tették nemcsak a világ történéseivel, hanem azokkal a személyekkel is, akik körülötte voltak.”

A Vigilia irányításával, a Sapientia alapításával és vezetésével kiemelkedően hozzájárult az Egyház vitalitásához Magyarországon – fogalmaz a közösség vezetője.

Alois testvér legutóbbi rövid magyarországi látogatásakor 2022-ben még fölkereste Lukács atyát és legyengült fizikai állapota ellenére bensőségesen tudtak beszélgetni.

„Imáinkban megemlékezünk róla és hálát adunk Istennek az odaadott életéért. Imádkozunk az Ön új szolgálatáért és a magyarországi piarista tartományért.” – zárja levelét Alois testvér.

Lukács László Sch.P. és Roger testvér (1989. Pécs)