A temető a béke hazája – Megújultak a piarista sírboltok a Fiumei úti sírkertben

A Piarista Rend Magyar Tartománya fennállásának 300. évfordulója és a jubileumi évben megújult piarista sírboltok megáldása alkalmából hálaadásra és megemlékezésre várták a rend intézményeinek egykori és mostani tanárait, diákjait, munkatársait és pártfogóit október 8-án a Fiumei úti sírkertbe.

A délelőtt során a Budapesti Piarista Gimnázium diákjai húsz tematikus sétából választva ismerkedhettek meg a sírkert nevezetességeivel és piarista emlékeivel. Többek között feltalálók és mérnökök, botanika a temetőben, miniszterelnökök, művészek, 1848-49 emlékezete, a szocializmus időszaka és neves piaristák és diákjaik síremlékei mentén fedezték fel tanáraik és a Nemzeti örökség Intézete munkatársai segítségével történelmünk kiemelkedő eseményeit és alakjait.

A séták végén Szakál Ádám tartományfőnök közös imádság keretében áldotta meg az új síremléket. Felidézte, hogy gyermekként a családi ősök, nagyszülők, rokonok sírjait látogatva a helyi temetőben egy-egy, akár szenvedéssel is teljes élettörténet is segített megérteni, milyen összetett, de mennyire Istenhez vezető az emberi élet. A síremlékben nyugvó piarista szerzetesekre és a temetőben lévő egykori piarista diákokra emlékezve hangsúlyozta a tartományfőnök, hogy a múltunknak nagy szerepe van identitásunk kialakulásában. Most itt piarista diákként visszük tovább azt az örökséget, azokat a történeteket, amik piaristákról szólnak, és amiket felnőve talán majd a mostani diákok is elmesélnek gyermekeiknek, s ez tovább formálja őket is – zárta gondolatait Szakál Ádám, majd megáldotta azt a felújított síremléket, ahol többek között Sík Sándor és Tomek Vince is nyugszik.

Délután a meghívott vendégek piarista sétán vettek részt Koltai András, a piarista levéltár vezetőjének segítségével megismerve az ott nyugvó piarista szerzeteseket és neves diákjaikat, valamint a felújított sírboltokat. A séta során a Magyar Piarista Diákszövetség mosonmagyaróvári tagozata megkoszorúzta a régi síremléket.

Ezt követően Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök vezetésével ünnepi szentmisében adtak hálát a 300 évért. A szabadtéren tartott szentmisén a szerzetesek, tanárok, diákok, konfráterek mellett részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Strommer Pál, a piarista diákszövetség elnöke, valamint Bedekovics Péter, a Magyar Cserkészszövetség elnöke, a piarista, valamint a Sík Sándor nevét viselő cserkészcsapatok képviselői.

Kettős céllal jöttünk ide: hogy szentmisével emlékezzünk a Piarista Rend Magyar Tartománya fennállásának 300. évfordulójára, és megáldjuk a felújított piarista sírboltokat, amelyek azok emlékét őrzik, akiknek ma a rend három évszázados áldásos működését is köszönjük hazánkban – köszöntötte Cserháti püspök a megjelenteket. Magyarok Nagyasszonya ünnepére emlékezve kiemelte, hogy a Piarista Rend lelkiségében kezdetektől fogva meghatározó jelleget kapott Isten Szent Anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának tisztelete.

Homíliájában az ünnephez kapcsolódva a püspök rámutatott: a Boldogságos Szűz Mária igent mondott Isten tervére, és így közreműködött annak megvalósításában, az emberiség megváltásában is. „Kalazanci Szent József már akkor Krisztus Urunk Édesanyjának oltalma alá helyezte Rendjét, amikor nevet adott neki: a »Kegyes Iskolák Isten Anyjáról Nevezett Szegény Szabályozott Papjainak Rendje«, vagy egyszerűbben: a »Kegyes Iskolák Isten Anya Szegényeinek Kongregációja«, és azt akarta, hogy szerzetestársai hozzá hasonlóan tiszteljék és szeressék Isten Szent Anyját. (…) Mária-tiszteletünk akkor hiteles, ha Istenre irányítjuk tekintetünket, Istenre alapozzuk életünket és követjük a Szent Szűz kánai felhívását: »Tegyetek meg mindent, amit csak mond« az Úr; azaz éljünk vallásosan Jézus útmutatása szerint, és szerettessük meg gyermekeinkkel is az Isteni Bölcsesség útját, ahogyan ezt első szent királyunk is tette családja s népe körében, és Kalazanci Szent József is meghagyta fiainak.”

A szentmise végén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mondott ünnepi beszédet, amelyben hangsúlyozta: „Az evangéliumban kapott küldetésünk az, hogy Isten országát valósítsuk meg ott, azon a helyen, ahová a gondviselés állított minket. Ez a küldetés egyetemes, amint maga az evangélium is egyetemes.”

A piarista rend karizmája, hogy a kereszténységet és a magyarságot nem szakítja el egymástól. Ezért a piarista lelkiségben a legegyetemesebb kereszténység teljes harmóniában van a nemzethez való küldetéssel. „Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, Istennek egy gondolata, ezért minden nemzetnek az a küldetése, hogy megőrizze magát, értékeit kimunkálja és felmutassa.” – folytatta a miniszterelnök-helyettes.

Azok a diákok, akiket a piaristák nevelnek, az élet minden területén „a hit megélésére kapnak küldetést”, így a mindennapi életükben, a szakmájukban, a magánéletükben és a közéletben is komolyan veszik és megélik hitüket, s ezzel formálva Magyarország egészét is.

Semjén Zsolt a kormány nevében megköszönte a piarista rend egyházépítő és nemzetmegtartó szolgálatát, kérve, hogy folytassák a magyar nemzet, hazán javára. Ahogy a múltban, úgy a jelenben és a jövőben is mindenben számíthatnak a magyar államra – zárta beszédét a miniszterelnök-helyettes.

A megújult régebbi sírboltnál Ruppert József atya mutatta be a sírok történetét. Szakál Ádám tartományfőnök rövid elmélkedésében arra helyezte a hangsúlyt, hogy ahogy Jézus sírboltja nekünk keresztényeknek nemcsak a halál utáni megnyugvás jelképe, hanem a feltámadás helye is, így minden temetőben a feltámadást is keressük. 

A temető a béke hazája s azok az emberek, akik itt nyugszanak – bármilyen viszonyban is voltak életükben egymással és bárhogyan igyekeztek ideológiák felhasználni őket -, itt már békében várják, hogy Isten befogadja őket. Így a Nemzeti Sírkert nemzeti és piarista identitásunk ápolása mellett a béke megértésére is megtaníthat minket, gazdag örökségünkön el-elgondolkodva sétálhatunk a sírok között – zárta gondolatait a tartományfőnök, majd megáldotta a síremléket.

Az ünnepi hálaadást a piarista cserkészcsapatok megemlékezése zárta Sík Sándor sírjánál.

Köszönet a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, Móczár Gábor piarista öregdiák és munkatársai munkájáért, amelynek köszönhetően megújultak a síremlékek!

Piarista Rend Magyar Tartománya