Adjunk hálát Istennek!

Ünnepi hálaadással kezdődött a piarista szerzetesi találkozó Kecskeméten augusztus 17-én.

Idén több papi jubileumot is ünnepel a piarista közösség: Görbe László és Holczer József pappá szentelésének 50., Czeglédi Zsolt, Nagy Attila, Szilvásy László és Tőzsér Endre pedig pappá szentelésének 25. évfordulóját. A szerzetesi találkozó nyitó szentmiséjében közösen adtak hálát a hivatásban eddig eltöltött évekért.

A jubiláns szerzeteseket Pedro Aguado generális atya is köszöntötte levélben, amelyben így fogalmazott: „Konstitúcióink így határozzák meg Rendünket: «A piarista szerzetescsalád alázatos és hálás lélekkel azt vallja magáról, hogy Istennek és Kalazanci Szent József szerencsés kezdeményezésének, kitartó türelmének műve.» Kezdeményezőkészség és türelem. Merészség és hűség. Ez az a két fő tulajdonság, amelyet Rendünk Kalazanciusnak tulajdonít. És mindkettőt tükröződni látom abban, amit ezekben a napokban ünnepeltek: azoknak a hűségét, akik évek óta örömmel élik meg a kapott hivatásbeli ajándékot, és azoknak a merészségét, akik Isten kezébe helyezik magukat, és nekivágnak egy új és ismeretlen útnak, amely abból áll, hogy életüket adják azokért a gyermekekért és fiatalokért, akiket Isten állít majd elébük. Ezért úgy gondolom, hogy amit ma ünneplünk, az valójában Kalazancius, és hálát adunk Istennek Szentatyánk példájáért, aki támogat és megáld minket. Pedro Augado generális levele itt olvasható teljes egészében.

Az évfordulós szentmisékben megtapasztalhatjuk Isten szeretetét, megerősítő, megfrissítő kegyelmét – fogalmazott Nagy Attila piarista szentbeszédében. Hálát kell adni és köszönetet kell mondani, hogy Isten megteremtett minket, meghívott a piarista hivatásba és megtartott bennünket.

Hatan ünneplünk idén, hatféle gazdag életút áll mögöttünk, de rengeteg minden összeköt minket. Leginkább a kalazanciusi út, a piarista hivatás. „Nem kis dolog Isten országa építésében részt venni!”
Az évek során sok próbatétellel meg kellett küzdeni, sok sebet kaptunk és osztottunk is. A mai evangélium az irgalmas Istenről szól, aki megbocsát nekünk, így tanítva, hogy nekünk is meg kell tudnunk bocsátani. „Fontos üzenet számunkra most, hogy megbocsátás nélkül nem lehet felhőtlen az ünneplés és a hálaadás.”

A további életútra gondolva kérjük Isten áldását az előttünk álló feladatokhoz, hogy hűségesen megmaradjunk ebben a szolgálatban – mondta Nagy Attila. Kérjük a Szentlélek bölcsességét, hogy mindig felismerjük Isten akaratát. Kérjük Jézus Krisztus barátságát, aki segítőtársaknak hívott minket is, hogy próbáljuk a világot átalakítani, evangelizálni. És ehhez bízhatunk Szűz Mária és Kalazanci Szent József segítő pártfogásában is.

A szentmise végén Zsódi Viktor tartományfőnök pápai áldást adott át az aranymisés szerzeteseknek. A 25 éves jubileumot ünneplő rendtársakat Szabó László piarista köszöntötte.

 

 

A találkozó alatt a szerzetesek több témáról beszélgetnek majd, többek között a most indult káptalani időszak cselekvési irányairól, identitásról és szinodalitásról. A találkozó záró szentmiséjén egy fiatal szerzetes első fogadalmat tesz, két fiatal pedig megkezdi a szerzetesi életet.

Piarista Rend Magyar Tartománya

Képes beszámoló