Diákönkormányzatok őszi találkozója

November 9-én tartottuk a diákönkormányzatok őszi tartományi találkozóját, amelyre közel 60 diák és pedagógus érkezett Nagykanizsáról, Mosonmagyaróvárról, Budapestről, Vácról, Kecskemétről, Szegedről és Kolozsvárról. 

Az alkalom egyik célja volt a káptalani folyamathoz kapcsolódó, a diákönkormányzatok helyzetét feltáró kérdőív-eredmények ismertetése és közös feldolgozása. A feldolgozási folyamat egy pontján, az eddigi gyakorlatainktól eltérően, újítást kezdeményezve intézményeink igazgatóit is meghívtuk rendezvényünkre, és a diákönkormányzatok képviselőivel karöltve közös munkába invitáltuk őket – ezzel a még aktívabb együttgondolkodást, a további közös együttműködést is kezdeményezve iskoláinkban. A diákok és a vezetők egyaránt értékes találkozásnak élték meg az egymásra szánt közös időt.

A nap második részében megnyitottuk a DÖK szerdai piacát, amikor is a diákönkormányzatok jó gyakorlatai kerültek portékaként az asztalra. A csapatok összegyűjtötték, majd saját standjuknál bemutathatták és cserekereskedelem révén „eladhatták” azokat a programokat, szokásokat, működési folyamatokat, elveket, amelyeket sikeresnek, fontosnak, jól működőnek tartanak a saját munkájukban. Eközben összegyűjthettek újabb ötleteket a többi csapattól. Az adás-vétel igazi piaci hangulatban telt, ismerkedéssel, beszélgetéssel, nevetéssel, reklámozással, alkudozással. A délután végére mindenki új „áruval” térhetett haza saját iskolájába.

Az alkalmat Carles Gil, európáért felelős generálisi asszisztens látogatásával, bátorításával zártuk. A generálisi asszisztens saját élettörténetén keresztül négy pontban szólította meg a fiatalokat. Elsőként kiemelte, hogy a DÖK vezetői szerepet tölt be a saját iskolájában, ebből következik, hogy felelős diáktársaiért. Fontos, hogy a kirekesztettekre, az erőtlenre, a halkabb szavúra is figyeljen, miközben óvja és védelmezi saját környezetét, azt a teremtett világot, amiben ő vezetői szerepet betöltve a diáktársak ügyéért dolgozik. Végül mindezt csapatban teszi, megosztott vezetéssel a diákképviselő társakkal közösen.

A diákok bár fáradtan, de annál nagyobb lelkesedéssel, új kapcsolatokkal és új ötletekkel a tarsolyukban zárták a napot. 

A DÖK tartományi koordináló csapat nevében,
Tóth-Szabó Veronika