Első személyes képzési alkalmát tartotta a „BePIPA” – a piarista munkatársak integráló-megújító képzése

Október 14-15-én valósult meg a BePIPA képzés első személyes képzési alkalma a Piarista Tartományfőnökségen.

Pedagógusképzésünk a provincia intézményeinek azon szerzetes és világi munkatársait szólítja meg, akik két (illetve az intézményvezető egyedi döntése szerint konkrét kollégákra vonatkozóan akár több) éven belül érkeztek hozzánk. A teljes tanévet átölelő képzési folyamat célja, hogy új munkatársaink megismerkedjenek Kalazanci Szent József életével, a rend és a magyar tartomány történetével, a piarista pedagógia alapvonásaival, valamint azon jelenlét és iskola működésével, ahol hivatásukat végzik. Mindezen célok mellett a legfontosabb, hogy az újonnan hozzánk kapcsolódók mihamarabb közösségünk részének érezzék magukat, így olyan társai tudjunk lenni egymásnak, akik a kalazanciusi álmot sajátjukként élik és valósítják.

Annak érdekében, hogy a megérkezés és befogadás minél személyesebben és élőbben tudjon történni, a képzés jelentős része a helyi iskolákban, jelenlétekben történik. A résztvevők mellé mentorok szegődtek, akikkel a képzés anyagait, tanulási élményeiket, érintődésüket és tapasztalataikat meg tudják beszélni – aki kísérőjük az úton. A helyi tanulási állomások része sok személyes és csoportos találkozás mindazokkal, akik a küldetésben részt vesznek, azt alakítják: vezetőkkel, vezetői csapatokkal, a piarista karizmát hordozó közösségekkel, beleértve a szerzetesközösségeket is.

A képzési alkalmak közül kettő – egy ősszel, egy pedig tavasszal – a tartományfőnökségen zajlik. Ezen alkalmak az együtt-tanulási élményen túl arra is lehetőséget biztosítanak, hogy fontos témákat meghívott szakértők bevonásával dolgozzunk fel. A hétvégi találkozáson ilyen témák voltak: Kalazancius életének személyes, intuitív feldolgozása; a magyar provincia indulásának története; a tartomány felépítése, működése, szervezetei; a biztonság és a biztonságos iskola; piarista gazdaságtörténet; a küldetés fenntartásának kihívásai; evangelizáció és Emmausz.

Sok információ, megmozgató előadások és beszélgetések, az együtt tanulás számos aspektusa jellemezte ezt a nagyon sűrű két napot. A válaszok mellett új kérdések is születtek – mindez azt jelenti, hogy amit teszünk, az nagyon is élő. A képzés most kinek-kinek a küldetési helyén, saját intézményében folytatódik; annyit azonban már most elmondhatunk, hogy a piarista világ gazdagodásának és éltetésének lehettünk tanúi ezen a hétvégén.

Isten hozta a hozzánk érkezőket, és Isten adja, hogy tanulási folyamatuk által mihamarabb érezzék: a piarista karizmában megtalálták azt, ami küldetésükben és személyes keresztény életükben megtartani és gazdagítani tudja őket – ezáltal pedig gazdagítani tudjuk egymást és a ránk bízottakat.

A BePIPA képzés tartományi kísérő csapata:
Szabó László SP, Kalmár Petra, Szabó Gabriella és Lázár László