Ferenc pápa elismerte Pedro Díez Gil piarista erényeinek hősiességét

Május 20-án Ferenc pápa elismerte Kármel-hegyi Boldogasszonyról nevezett Pedro Díez Gil piarista atya erényeinek hősiességét, s ezáltal tiszteletreméltóvá nyilvánította.

A boldoggá avatás egyházmegyei szakaszának megnyitása Zaragozában (1997. május 30.)

Hosszú adatgyűjtés és előkészítő munka után 1997. május 30-án indította el Zaragozában a boldoggá avatási eljárás egyházmegyei szakaszát Ruppert József piarista, az akkori generális posztulátor. 1998. február 14-én zárult le ünnepélyesen az egyházmegyei szakasz, az iratokat Ruppert atya vitte el a római kongregációba. 25 évnek kellett eltelnie, míg az ügy vatikáni vizsgálatára sor került, s e munkának lett eredménye, hogy az 1983-ban elhunyt piarista szerzetes „tiszteletreméltó, venerabilis“ lett.

A boldoggá avatás egyházmegyei szakaszának bezárása Zaragozában (1998.február 14.)

Az alábbiakban Pedro Aguado generális atya levelét közöljük az ünnepi esemény kapcsán.

Adjunk hálát Istennek!

Tiszteletreméltó P. Pedro Díez Gil

Ma, május 20-án, szombaton Ferenc pápa elismerte Kármel-hegyi Boldogasszonyról nevezett Pedro Díez Gil piarista atya erényeinek hősiességét, s ezáltal tiszteletreméltóvá nyilvánította. Ez nagyszerű hír a Kegyes Iskolák számára, melyet hálával fogadunk. Hálásak vagyunk Istennek, mert szeretettel kíséri az Egyház eme kicsiny közösségét, mely Kalazanci Szent József karizmáját követi.

Kérem az összes piarista jelenlétet, hogy egy alkalmas időpontban mutassanak be hálaadó szentmisét Tiszteletreméltó Pedro Díez atya életéért és tanúságtételéért, aki hősies fokon élte meg azokat az erényeket, amelyeket szent alapítónktól tanult.

A Generális Kongregáció az Emmausz Provinciával együttműködve ünnepélyes hálaadó misét szervez majd Zaragozában, ahol Pedro Díez atya piarista szolgálatának legnagyobb részét végezte, és ahol sok öregdiák emlékezik rá szeretettel és hálával. Ennek a misének – szeptember végére vagy október elejére tervezett – pontos időpontját idejében közöljük majd.

Róma, 2023. május 20.

Testvéri öleléssel:
Pedro Aguado Sch. P.
rendfőnök

Francesc Mulet Sch. P.
rendi titkár