Gyerekek és fiatalok a középpontban – Őszi tartományi DÖK találkozó

20211022_104631

Október 22-én, a diákönkormányzatok őszi tartományi találkozóján a résztvevők cselekvési terveket dolgoztak ki kalazanciusi iskoláink továbbépítéséért, válaszokat keresve az alábbi kulcskérdésekre: „Mit tehetünk érte, hogy piarista iskoláinkban egyre inkább igaz mondat legyen: a gyerekek és a fiatalok állnak a középpontban? Mi ebben a diákönkormányzat lehetősége és felelőssége?”

Kalazanci Szent József rendalapítónk azt akarta, hogy diákjai mindent megkapjanak, ami az életben való boldogulásukhoz szükséges. Úgy formálta az iskolát, hogy az a diákokra figyelt. Intézményei olyannyira forradalminak és célszerűnek bizonyultak, hogy egész Itáliából és sok más európai országból özönlöttek hozzá az iskolanyitási kérelmek. Kalazancius első iskolaalapítása óta eltelt 400 év, de a cél most is ugyanaz: olyan intézményt működtetni, ahol a fiatalok vannak a középpontban. 

Diákönkormányzatainkra, a bennük aktívan jelenlévő fiatalokra úgy tekintünk, mint önmagukért és társaikért felelősséget vállaló, aktív, kezdeményező diákokra.

Október 22-én, az őszi tartományi találkozón piarista diákönkormányzataink képviselői gondolkodtak együtt, s dolgoztak ki közösen cselekvési terveket kalazanciusi iskoláink továbbépítéséért, az alábbi kérdésekre választ keresve: „Mit tehetünk érte, hogy a piarista iskolákban egyre inkább igaz mondat legyen: a gyerekek és a fiatalok állnak a középpontban? Mi ebben a diákönkormányzat lehetősége és felelőssége?” Közel 80 diák és pedagógus érkezett Nagykanizsáról, Hédervárról, Mosonmagyaróvárról, Budapestről, Gödről, Vácról, Sátoraljaújhelyről, Kecskemétről és Szegedről. 

Tóth-Szabó Veronika, a diákönkormányzatok tartományi koordinátorának köszöntése, majd Lázár László, a pedagógiai szolgálat vezetője ünnepi emlékezése és buzdítása után indult a pezsgő munka. A nap során a résztvevők Csernátony Fanni és Pólya Bernadett fejlesztők facilitálásával, a design thinking (tervezői gondolkodás) módszertanának segítségével dolgoztak. Délelőtt korosztályok szerinti csoportokban elemezték, mi a DÖK igazi küldetése, feladata, miért, hogyan és mit csinál ma a DÖK, miért, hogyan és mit kellene csinálnia holnap, illetve hogyan tudja legjobban támogatni, hogy a gyerekek és a fiatalok legyenek az iskola középpontjában. A délutáni csoportmunka a hétköznapi gyakorlatok életrehívását volt hivatott támogatni. A nap ebéd utáni részében a diákcsoportok saját közösségükben gondolkodtak arról, hogy a közeljövőben milyen  DÖK projekt tudná legjobban közelíteni a megfogalmazott célokat. Az ötletek megvalósítási határideje a tavaszi tartományi diákönkormányzat találkozó, de tartományi koordináló csapatunk addig is személyes látogatásokkal és online találkozásokkal támogatja az intézményi közösségek munkáját. 

Tóth-Szabó Veronika, Bujdosó Doroti, Kalmár Petra, Farbaky Pál, Lázár László, Urbán Gergely
a DÖK tartományi koordináló csapat tagjai

 

A projekt Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg.
A projekt azonosítószáma: EKCP-KP-1-2021/1-000632
Kedvezményezett: Piarista Gimnázium