Hálaadás a piarista szerzetesekért

Zsódi Viktor tartományfőnök atya levele rendtársainak a megszentelt élet napján.

Kedves Rendtársak!

A mai napon ünnepeljük Urunk bemutatását, Gyertyaszentelő Boldogasszonyt és egyben könyörgő napot is tartunk 1997 óta a megszentelt életet élőkért. Szent II. János Pál pápa kezdeményezése volt, hogy a keresztények adjanak hálát azért az ajándékért, amelyet az Úr a szerzeteseken, a megszentelt életet élőkön keresztül a Krisztus-hívők közösségének ad.

A Szentatya 1997. január 6-án kelt levelében így fogalmazott: „…a megszentelt élet napja közvetlenül a megszentelt személyeket érinti. Arra hívja őket, hogy közösen és ünnepélyesen köszönjék meg a csodákat, melyeket az Úr vitt végbe bennük, hívő tekintetükkel világosabban felfedezhessék életükben az isteni szépségnek a Lélek által kibocsátott sugarait, és elevenebb legyen bennük az egyházban és a világban betöltött helyettesíthetetlen küldetésük tudata.”

A Tartományi Kongregáció ezen szándékhoz is csatlakozik, amikor elhatározást tett arra, hogy évente tízszer, havi rendszerességgel javaslatokat tegyen a piarista közösségek számára, hogy közösségi életünk erősödjön, közösen tanuljunk és párbeszédben fejlődjünk. Leveleinkben olyan ötleteket, témákat, feldolgozási módokat szeretnénk megosztani, amelyek segíthetnek egy-egy házigyűlés megszervezésében. Az első ajánlásunkban Kalazanci Szent József felé szeretnénk fordítani tekintetünket, a Rendalapítóval akarjuk erősíteni kapcsolatunkat.

Kedves Rendtársak!
„Mi lenne a világból, ha nem lennének szerzetesek?” – kérdezte Ávilai Szent Teréz. Ezt a kérdést mi is feltehetjük: Mi lenne a világból, ha nem lennének piaristák? Mi lenne a világból, ha ti, ha mi – közösen – nem lennénk piarista szerzetesek? Hálát szeretnénk adni mindannyiótok meghívásáért és életéért, piarista szerzetes-pap-tanári szolgálatáért az Úrnak, aki a Szentlélek ezen különleges ajándékaival szüntelenül lelkesíti és támogatja az egyházat felelősségteljes útján a világban. Nagy szükség van ma is arra, hogy piarista életünk egyre jobban „örömtelinek és Szentlélekkel elteltnek” mutatkozzon. Ismételten új erőt kell merítenünk küldetésünkhöz, hogy lendületesen szolgálhassunk, és hitelesnek bizonyuljunk, hiszen „a mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is” (EN 41).

Urunk, tekints kicsiny rendünkre, és védelmezd jóságosan. Add, hogy minden tagja hűségesen kitartson a piarista hivatásban. Segíts, hogy igaz keresztény életre neveljük a ránk bízott gyerekeket, és lankadatlan buzgósággal szolgáljuk dicsőségedet és felebarátaink javát. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Budapest, 2024. február 2-án, a megszentelt élet napján

Zsódi Viktor Sch.P.   
tartományfőnök