Innovatív oktatás és nevelés a piarista iskolákban

Beszámoló a piarista intézményekben folyó innovatív oktatási és nevelési tevékenységet támogató pályázat eredményeiről.

A Piarista Rend Magyar Tartománya 2019 tavaszán megtartott káptalanján azt a határozatot hozta, hogy „merészen gondoljuk újra a piarista iskolát”. 2019 szeptemberében a piarista rend pedagógiai területének és intézményeinek vezetői „Új szövetség Kalazanciussal – Meghívás megújulási folyamatunkra” címmel felhívást tettek közzé azzal, hogy nagy munkába fognak, melynek részeként Kalazanciushoz hasonlóan merészen, felelős szabadsággal, hagyományainkra, az idők jeleire, a mai társadalomra és a mai gyerekek igényeire és szükségeire egyaránt figyelve kezdeményezik nevelési tevékenységünk, pedagógiánk, pasztorációnk újragondolását, mindazt, amivel a mai és holnapi gyerekeket segíteni tudjuk, hogy „egész életük alakulása boldog legyen” (lásd: A piarista rend Konstitúciója, 5. pont.)

„…tágas gondolkodásra hívunk mindannyiótokat, tágasabbra, mint az iskola határa” – szóltak a vezetők a tartomány közösségének tagjaihoz. „Beszélgessünk sokat, s indítsunk folyamatot… A legjobb, ami történhet, ha vitatjuk, melyik út a legjobb. Legyünk mindnyájan ennek a megújulásnak a hordozói! Közösen, összefogva és rendalapítónkkal újra szövetkezve…”

Diákönkormányzatok találkozója

Innovációs törekvéseinkben mellénk állt az Innovációs és Technológiai Minisztérium (később TIM, ma már Energiaügyi Minisztérium) is: egy minisztériumi projekt keretében támogatási szerződés született a „piarista intézményekben folyó innovatív oktatási és nevelési tevékenység – különösen a beiskolázás, a továbbtanulás, a szakmaválasztás, a digitális oktatás kihívásainak való megfelelés, a lemorzsolódás veszélyeinek csökkentése, a fenntartható és klímatudatos oktatási tevékenység elmélyítése, illetve a felsőfokú tanulmányokra való felkészülés tekintetében történő – széleskörű támogatására”, az alábbi alprogramokkal:

  • „A pedagógiai megújulás tanulószervezeti programja” 
  • „A beiskolázás erősítése, az óvoda-iskola átmenet támogatása, az SNI integráció erősítése és a lemorzsolódás csökkentése a piarista intézményekben”
  • „Az orientációs évfolyam eredményeinek kiterjesztése a szakképzésre és a piarista köznevelési rendszerre”
  • „Digitális oktatás fejlesztése a piarista intézményekben”
  • „Gyermekvédelem és biztonságos iskola a digitális iskolában, korszakban”
  • „Gyermekek és fiatalok személyes kísérése a digitális térben, korszakban”
  • „A Globális Nevelési Egyezmény implementációja”

Intenzív, magas szakmai színvonalon megvalósított tizenöt hónapos munka áll mögöttünk, melynek során a támogatásnak köszönhetően is fejlődhettünk, gyarapodhattunk szakmailag, módszertanilag attól a szűnni nem akaró vágytól hajtva, hogy a ránk bízottakat a legmodernebb és leghatékonyabb úton neveljük és oktassuk.

Képzések, szakmai műhelyek, fejlesztő folyamatok, közös alkotó tevékenységek és fórumok mentén haladtunk előre a felénk fordulók belépésének és megtartásának könnyítésén, hogy kellő és megfelelő figyelmet tudjunk azokra fordítani, akik ezt különösen is igénylik, mentorálási tapasztalataink és módszereinek tovább fejlesztésében és átadhatóvá tételében, az oktatás digitális eszközökkel történő támogatásának új lehetőségeinek keresésében, a digitális világban fokozottan jelen levő gyermekek sérülékenységének tudatosításában és a sérülékenység csökkentésének lehetőségeinek tanulásában, a személyes kísérés módszertanának bővítésében, a teremtett világ védelmének mindennapokba ágyazásában, a tanulószervezetté válás útján.

A projetben vállalt, kitűzött célokat elértük. Megerősítettük az eddigi értékeket, és egyben új távlatokat is nyitottunk.  

A gyerekekért, fiatalokért dolgoztunk – együttműködő közösségekben, fejlesztő közeget alkotva. Istennek legyen hála.

Piarista Rend Magyar Tartománya