Iskolai kortás segítő mentor képzés indul

A Piarista Rend Magyar Tartománya akkreditált felnőttképzéseként Iskolai Kortárs Segítő Mentor (alapítási engedély szám: 131/10/2023) képzést indít 2023. május 20.–június 28. között.

A képzésre várjuk a kortárs segítést értéknek tekintő, annak mentori tevékenységei (kiépítés, kísérés, koordinálás – általános iskolai vagy középiskolai környezetben) iránt érdeklődő pedagógusokat, nevelési-oktatási tevékenységet támogató segítőkapcsolati, ill. szociális segítő munkatársakat, és önkéntes feladatokat vállaló, felsőfokú tanulmányokat végző hallgatókat.

Képzésünk gyermek- és ifjúságvédelmi szemlélettel, a Piarista Intézmények Biztonságos Iskola – folyamataihoz kapcsolódva és annak missziójával azonosulva született. Folytatása egyúttal annak a – hosszú távú folyamat kezdetének tekintett – korábban indított kezdeményezésünknek, melynek első lépcsőjeként egy háromnapos diák kortárs segítő képzés keretében 15 fiatal vett részt a Tartomány különböző intézményeiből.

Együttműködést építettünk az ország több, a kortárs segítés területén sokéves tapasztalattal rendelkező, a területen kiemelkedő és úttörő lépéseket megvalósító szakértővel, intézménnyel. Részvételük, tapasztalat-megosztásuk a Fórum a gyerekekért c. tartományi szintű online műhelybeszélgetéseinken megerősítette mindannyiunkban az iskolán belüli kortársi egymásra figyelés hálózatos kiépítésének közösség- és személyiségfejlesztést erősítő, a tehetséggondozás irányaihoz is kapcsolódó, pedagógiai értékét.

A kortárssegítés nem létezhet a folyamatot és a diákokat támogató, a kortárssegítés ügye mellett elköteleződött, a szakterület irodalmában „mentortanárként”” emlegetett pedagógusok, segítők mentori műhelye nélkül.

Képzésünket azzal a bizakodással indítjuk, hogy ezzel hozzájárulhatunk a nevelési – oktatási intézményekben a Kortárs Segítő Mentor – műhelyek kiépítéséhez, megerősítéséhez. 

A képzés célmeghatározása, időtartama, felépítése:

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kortárs segítés módszerének elméleti és gyakorlati alapjait, a kortárs segítő program alkalmazási lehetőségeit és indításának feltételeit.

Váljanak képessé a résztvevők kortárs segítő csoportok működtetésére: kortárs segítő diákok toborzására, kiválasztására, képzésére és támogatására/mentorálására, valamint az intézményi működés koordinálására. Ismerjék meg a kortárs segítés lehetséges színtereit (iskola, család, online tér), a bántalmazás különféle formáit.

Legyenek képesek a mentori kísérés eredményes megvalósításához szükséges személyes reflektivitásra, alkalmazzák az ezt megerősítő támogató folyamatokat (esetmegbeszélés, intervízió).

A továbbképzés megvalósítása jelenléti kontakt, online kontakt és nem kontakt (folyamatba ágyazott gyakorlati tevékenységek) tematikai egységek kombinációjából áll. Az alapozó elméleti ismeretekhez kapcsolódóan a folyamatba ágyazott gyakorlati tevékenységeket (3-5 fős kortárs segítő diák csoport megszólítása, szervezése) e-mentorok kísérik és csoportos konzultációk támogatják.

A képzési program teljes időtartama: 55 óra

Tematikai egységeinek munkaformái és ezek óraszámai:

 • kontakt jelenléti képzési nap (3 alkalom; 8 tanóra/alkalom) 
  összesen 24 tanóra
 • online kontakt képzési nap (2 alkalom; 4 tanóra/alkalom) 
  összesen 8 tanóra
 • gyakorlati megvalósítás – önálló egyéni gyakorlat (nem kontakt tematikai egység)
  összesen 15 tanóra
 • online e-mentori kiscsoportos konzultáció (4 alkalom, 2 tanóra/alkalom) 
  összesen 8 tanóra

Létszám: A képzést minimum 8 – maximum 16 fővel indítjuk.

A 2003. május–júniusi képzés helyszíne, időpontjai:

Helyszín: Piarista Rend Magyar Tartománya (1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. emelet) Piarista Rend Magyar Tartománya 1052 Budapest, Piarista köz B/2020/005461

Időpontok:

Jelenléti napok:

 • 2023. május 20. szombat 9.30-16.30
 • 2023. június 27. kedd – 28. szerda 9.30-16.30

Online képzési napok:

 • 2023. május 25. csütörtök 14.00-17.15
 • 2023. június 8. csütörtök 14.00-17.15

Gyakorlati megvalósítás – önálló egyéni gyakorlat: 2023. május 25.–június 27. között

Online e-mentori kiscsoportos konzultáció: 2023. május 25.–június 27. között az e-mentor és a kiscsoport által egyeztetett időpontokban.

Záró feladat határideje: a képzés zárását követő 30 napon belül

A képzés részletes tematikája itt érhető el.

Szállás: Vidékről érkezők a szállásuk szervezését kérjük, egyénileg oldják meg. Csak korlátozott számban és végszükség esetén tudunk ebben segítséget nyújtani.

Étkezés: Büfé-ebéd

Teljes részvételi díj: 52.500 Ft

 • piarista – pedagógusok számára a képzés költsége: térítésmentes
 • felsőoktatás hallgatók számára a képzés költsége: 5.000 Ft önrész
 • felsőoktatás hallgatója – piarista öregdiákok számára a képzés költsége: térítésmentes
 • minden más esetben a képzés teljes költsége

A képzés megkezdésének a feltétele: a képzési díj megfizetése (amennyiben releváns) a következő bankszámlaszámra: 13597539-15034708-40110000 KDB Bank.
Megjegyzés rovatban kérjük tüntessék fel: IKSMentor_Saját név

További feltétele a megkezdésnek pedagógus végzettségűek esetén:

 • nevelési-oktatási intézményben dolgozók esetében diploma másolat megküldése a képzésszervező számára a képzés első napjára (felnottkepzes@piarista.hu)

Jelentkezés módja: A regisztrációs felület kitöltése itt.

Jelentkezés határideje: 2023. május 16. kedd

További kérdések felmerülése esetén állunk szíves rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

 • Székelyné Kováts Eszter a képzés szakmai kísérője: szekelynekovats.eszter@piarista.hu
 • Szabó Gabriella felnőttképzési referens: felnottkepzes@piarista.hu