Kiállítás nyílt Sík Sándor István király című drámájának bemutatójához kapcsolódóan

Sík Sándor István király című drámájának bemutatójához kapcsolódóan kamarakiállítás nyílt a Nemzeti Színházban.

A kiállítás megnyitón Rátóti Zoltán köszöntőjében úgy fogalmazott, színművészként el kell lépni az elvárásoktól, „és csak saját magamnak és a darabnak kell megfelelnem, hogy annak hitelét és őszinteségét tudjuk átnyújtani a nézőknek.”

Zsódi Viktor tartományfőnök megköszönte a Nemzeti Színháznak, hogy műsorra tűzték Sík Sándor darabját. „Ő egy egészen különleges piarista szerzetes volt. Nagyon kreatív ember volt és nagyon sok mindent tett. Cserkészvezető volt, táborozott a diákokkal, sátorban aludt, és utána egyetemi órákat tartott. Szeged egyik legkiválóbb előadója volt, előadásain tömegek voltak a városból. Lírikus volt, verseket írt és drámát, és emellett tudott gimnáziumi tanár is lenni. Nagy kreativitásra volt szükség és ez a kreativitás megjelenik minden művészi folyamatban. Éppen ezért büszkék vagyunk és hálásak azért, hogy ezzel a kreatív odaadással újította fel a Nemzeti Színház a darabot, és megmutatja nekünk, hogy most mit is jelent Sík Sándor István király képe, és segít bennünket, hogy mi is közelebb kerüljünk Sík Sándorhoz, és államalapító királyunkhoz.” – fogalmazott köszöntőjében a tartományfőnök.

A kiállítást L. Simon László József Attila-díjas író, az MMA tagja nyitotta meg. „Az idei évadban a Nemzeti Színház olyan darabokat tűzött a műsor elejére, amelyben valamilyen királyok köré szerveződő tematika is megjelenik. Két magyar darabbal az élén. Az egyik Katona József nagy klasszikusa a Bánk bán, a másik pedig Sík Sándornak az István király című darabja. Mindkét darab azt mutatja, amit ez a kiállítás is meg kíván jeleníteni, hogy az Árpád-kor a magyar történelem szempontjából az egyik legkiemelkedőbb korszak, hiszen az, hogy mi több mint ezer év után is államalkotó nemzetként élhetünk Európa közepén, az az Árpád-házi királyoknak köszönhető.

„Magyarország István királynak köszönhetően több mint ezer éve önálló államisággal rendelkezik és ez az igazi nagy teljesítmény. Viszont ez a teljesítmény elválaszthatatlan a kereszténységtől. Ez az állam azért tudott létrejönni és azért tudott megmaradni, mert azt a bölcs döntést hozták meg az államalapító elődeink, hogy nem pusztán csak egy önálló államalakulatot hoznak létre, hanem mindezt a nyugati kereszténységhez kapcsolják, a római pápától kérve ehhez felhatalmazást és koronát, és mindehhez olyan jogokat is kivívva, amelyek akkor számos európai uralkodó számára nem adatott meg.”

Beszéde végén kiemelte: „nagyon fontos Sík Sándor darabjának a színpadra vitele, és ez a kamarakiállítás, mert arra az örök igazságra irányítja rá a figyelmet, hogy mi magyarok, itt a Kárpát-medencében azért tudunk ma is önálló szuverén állam állampolgáraiként élni, és gazdag kultúrát létrehozni és megőrizni, mert volt Szent István, aki megalapította Magyarországot, a Magyar Királyságot, megalapította azt a keresztény államot, amely a kereteket és az alapokat hosszú évszázadokra, reméljük, hosszú évezredekre megteremtette.”

A kiállításon megtekinthető

  • Agárdy Gábor, a Nemzeti Színház egykori művésze által készített Szent Korona másolat
  • Balogh Eszter képzőművész koronázási palástról készített festménye
  • Berzsenyi Krisztina jelmeztervei
  • id. Weil Róbert képei a Szent Korona zománcképeiről
  • A Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára és a Piarista Múzeum Sík Sándor életével kapcsolatos relikviái

A kiállítás március végéig tekinthető meg.

Piarista Rend Magyar Tartománya

Képek: Wágner Csapó József

 

 

Pillanatképek az előadásról