Kísérés 2020 konferencia – a piarista megújulás útján

1850 fős megelőző kutatás, 13 piarista intézmény, mintegy 70 résztvevő – Az október 16-án megvalósított Kísérés 2020 online konferencia keretében tovább folytatódott a munka, melyet a piarista megújulás részeként hívtunk életre. A digitális térben összekapcsolódva azon dolgozott minden résztvevő, szerzetes és világi piarista nevelő, szakember, hogy a személyes kísérésről, annak értelmezéséről, alapelemeiről és jellemvonásairól gondolkodjon alkotó módon, közösen.

Hármas célrendszer

A konferenciát hármas célkitűzéssel hívtuk életre. Lényeges célunk volt, hogy a résztvevők feltárhassák, bemutathassák, azaz kölcsönösen megismerhessék a piarista intézményekben jelenleg élő, működő személyes kísérés gyakorlatait.

A második fontos szempont az inspiráció volt, hogy a közösség tagjai ezen megismerések és a konferenciát megelőző kutatás eredményei által megérintődve új erőt, energiát és ötleteket kapva gondolják át ezt a lényegi szolgálatot, majd – a harmadik célkitűzésnek megfelelően – közösen tervezzék tovább a feladatokat, a jövőt mind a konkrétan megvalósítható, mindenki által elérhető gyakorlatok összegzése, mind a kísérés piarista stílusát rögzítő „fehér könyv” megírása felé.

Két tartalmi blokk

Az online térben lezajlott benyomásszerzés, tapasztalat- és tudásmegosztás, valamint közös alkotó gondolkodás két nagy blokkban valósult meg.

Délelőtt a konferencia résztvevői a váci Piarista Kilátó Központból bejelentkező előadók prezentációiból inspirálódhattak. A kísérés eredőjéről és dimenzióiról hallhatták Guba András piarista szerzetest, fejlesztőt, Szásziné Fehérváry Anikó mentálhigiénés szakembert, Telek Péter Pál tanárt, munkaközösség-vezetőt, Agócs Andrea mentálhigiénés szakembert és Lázár Lászlót, a tartományi pedagógiai szolgálat vezetőjét.

Az előadások nyomán a résztvevők kiscsoportokban oszthatták meg kérdéseiket, benyomásaikat, majd ezeket vihették tovább a konferencia második részébe, ahol facilitált csoportmunka keretében gondolkodhattak, dolgozhattak tovább a személyes kísérés ügyével – tíz altéma és munkacsoport mentén.

Újabb lendületet adó, kézzelfogható eredmények

A Kísérés 2020 konferencia a résztvevői visszajelzések, a kiscsoportos munkában lecsapódó reflexiók és megszülető ötletek alapján gazdagító és reményteli volt. A program eredményei közül négy különösen is kiemelkedő:

  • közelebb juthattunk a ránk bízott gyerekek, fiatalok szükségleteinek, igényeinek megértéséhez,
  • a mintegy harminc ötlet és cselekvési irány gyakorlati, azonnali fogódzót is ad a gyerekekért, fiatalokért végzett munkához,
  • a gondolkodásban formálódott az egyetértés a piarista kísérés alapvetéseiről,
  • szorosabb lett személyes munkatársi kapcsolódásunk, közösségünk.

Hálása köszönet az intézményeknek, munkatársainknak, a szülőknek, a gyerekeknek és fiataloknak!

Az eredmények mentén bizakodva, megerősödve lépünk tovább – a piarista megújulás jegyében.

Folyt. köv. 🙂

Obreczány Éva – Lázár László

Piarista Rend Magyar Tartománya