Lelkigyakorlatot tartott a piarista Testvériség

img_20221008_194948-2

A Piarista Rend Magyar Tartományának Testvérisége október 9-10-én tartotta éves közgyűlését és lelkigyakorlatát.

A lelkigyakorlat ívét a 48. egyetemes káptalan dokumentumának (A Szentlélek vezetésével) első fő témája (Jézus Krisztus központi szerepe) határozta meg. Jézus köré gyűltünk össze, kerestük személyes és közösségi viszonyulásunkat hozzá.  Elmélyítettük elköteleződésünket, hogy a piarista rendben és a világban közösségünkkel és küldetésünkkel az élet tanúságtevői akarunk lenni: nyitottan a mindig megújuló valóságra, az Ige által bennünk és köztünk élő és szüntelenül hívó
Istenre. 

Legyen hála az Úrnak, aki meghív és éltet és mindig megújít!