Második személyes képzési alkalmát tartotta a „BePIPA” – a piarista munkatársak integráló képzése

Április 21-22-én valósítottuk meg a BePIPA képzés második személyes képzési alkalmát a Piarista Tartományfőnökségen.

Mint ahogy arról októberben beszámoltunk, a piarista provincia százhúsz órás akkreditált pedagógusképzést dolgozott ki és indított el az intézményeibe frissen bekapcsolódott munkatársai számára. A képzésnek – ősszel és tavasszal – része két személyes alkalom; a folyamat nagyobbik szakasza ugyanakkor a helyi jelenlétekben zajlik: minden hónapban külön tematikával és a hozzá kapcsolódó egyéni és csoportos feladatokkal. (Az Útmutató tanulmányozható itt.)

A tavaszi személyes képzési alkalomra is olyan témákat választottunk, amelyeket fontosnak tartottunk nagycsoportban feldolgozni, általuk együtt érintődni, azokra közösen reflektálni és tovább gondolni. 

A képzés résztvevői az első nap délelőttjén előbb Zsódi Viktorral, a provincia márciusban megválasztott tartományfőnökével dolgoztak, aki a piarista pedagógia sajátosságairól és a közösség iskolájáról – a közösségi iskoláról tartott előadást. Ezt követően az internet segítségével Carles Gil Európáért felelős generálisi asszisztenssel találkozhattunk, aki Kalazancius pedagógiájáról, a piarista intézmények sajátos küldetéséről szólt a résztvevőkhöz. 

A péntek délután kutatási fórumunk jegyében telt: a résztvevők bemutatták a képzés keretében megvalósított egyéni kutatásaikat, ennek részeként kutatási céljaikat, területeiket, kérdéseiket, motivációjukat, vizsgálódási módszereiket, örömeiket és megakadásaikat. Intenzív műhelymunka volt ez, amelyben a résztvevők egymásnak kérdéseket és inspiráló meglátásokat tudtak adni.

A képzési alkalom szombati napján a tartományunkat aktuálisan foglalkoztató két fontos kérdés volt napirenden: piarista karizmában való részesedés, osztozás és a szegény gyerekekhez szóló küldetésünk. Mindkét témában Szabó László SP tartott előadást, amelyet beszélgetés követett. A világiak részesedése a piarista karizmában – más néven megosztott küldetés – témában Jusztin István és Strommer Pál is kapcsolódtak a csapathoz: a karizmatikus integrációnak (testvériség) mint egy sajátos kapcsolódási formának a bemutatásában voltak az előadó segítői – úgy is, mint a magyar piarista testvériség tagjai. 

A két előadás célja a témák ismertetésén túl a meghívás volt. Kalazancius hívását igyekeztünk meghallani: úgy, mint hívást a szorosabb kapcsolatra, a közösségben végzett, nemcsak a címzetteket, hanem a résztvevőket is éltető küldetésre; és hívást a szegényekhez – a „mi szegényeinkhez” provinciai és jelenléti szinten is. A meghívás megérkezett: mindenkit elevenen érintett és mozdított mindkét téma ereje. Olyan energia ez, amit jól kísérve és megélve tartományunk kalazanciusi éltetésére tudunk fordítani.

Az eddig érkezett résztvevői visszajelzések alapján a hétvégi alkalomról, de a képzési év egészéről is elmondható, hogy igen gazdag folyamat adatott nekünk. Olyan utat járunk be, amelynek fő hangsúlya az együtt-tanulás, valamint annak megélése, hogy egy-egy közösen megtalált kérdés sokszor fontosabb lehet, mint a kész válaszok közvetítése.

Köszönet a résztvevőknek nyitottságukért és készségükért, és köszönet a kísérőknek és támogatóknak, akik a jelenlétekben segítik a résztvevőket! 

a BePIPA képzés tartományi koordináló csapata:
Szabó László, Kalmár Petra, Szabó Gabriella és Lázár László