Megjelent a Catalogus Generalis

Megjelent a piarista rend egyetemes névjegyzéke, az úgynevezett Catalogus Generalis.

A rend római központja négyévente elkészíti azt a jegyzéket, amely a piarista közösség statisztikai adatait, a rendházak és rendtagok, valamint a fenntartott intézmények gyűjteményét tartalmazza. A most, 2023-ban kiadott katalógus adatai az október 1-jei adatokat rögzíti.

  

Jelenleg 1338 piarista szerzetes él a világban 218 rendházban. A rendnek 926 áldozópap és 30 diakónus tagja van. Az amerikai kontinensen két fő püspöki szolgálatot lát el. Jelenleg 49 novícius él a rend keretei között, akik ebben az évben kezdték meg hivatalosan a szerzetesi életüket és 295 növendék készül a szerzetes-papi szolgálatra.

A legnépesebb piarista provinciák (rendtartományok) Spanyolországban találhatók, ahol három területi egységben összesen 315 szerzetes él. A legtöbb növendék – 90 fiatal – a Közép-afrikai Rendtartományban él.
A Piarista Rend Magyar Tartományában 62 szerzetes él 9 közösségben, akik közül 7-en kezdeti képzésben részesülnek.

Piarista Rend Magyar Tartománya