Megválasztották a Piarista Rend Magyar Tartományának új asszisztenseit

A Piarista Rend Magyar Tartományának káptalanja március 1-jén megválasztotta az új tartományi asszisztenseket is.

Zsódi Viktor tartományfőnök munkáját Wettstein József, Nagy Attila, Szabó László és Galaczi Tibor asszisztensek segítik.

Wettstein József SP
1956-ban született, 1984-ben tett örökfogadalmat és 1985-ben szentelték pappá. Szerzetesi neve: a Legszentségesebb Oltáriszentségről nevezett Wettstein József.
1988-tól Budapesten tanított matematikát és hittant, valamint audiovizuális szakkört is vezetett, amelyhez 11 éve már az országos Ökumenikus Diákfilmszemle is kapcsolódik.
Kétszer volt Budapesten házfőnök és tartományi asszisztens is, volt a Kalazantínum növendékházban prefektus is.
2019-től Vácon házfőnök, templomigazgató és hittanár.

Nagy Attila SP
1971-ben született, 1997-ben tett örökfogadalmat és 1998-ben szentelték pappá. Szerzetesi neve: a Szentháromságról nevezett Nagy Attila.
1998-tól tanított a váci, egy-egy évet a budapesti és nagykanizsai piarista iskolákban. Mindhárom iskolában igazgatóhelyettes is volt. 
2005-től Kecskeméten tanított, két évig a kollégium igazgatója is volt. 2007-től 2017-ig az iskola igazgatója volt. 2011-2015-ig tartományi asszisztens. 2017-től házfőnök és pasztorális vezető az iskolában. 2019-től tartományi asszisztens.

Szabó László SP
1977-ben született, 2002-ben tett örökfogadalmat, 2003-ban szentelték pappá. Szerzetesi neve: Jézus Szentséges Szívéről nevezett Szabó László.
2005-től tanított a gödi szakiskolában, majd igazgatóhelyettes és 2008-12-ig az iskola igazgatója.
2012-től Szegeden volt gimnáziumi tanár majd házfőnök, 2014-ben ismét Gödön házfőnök, valamint a cigánypasztoráció tartományi felelőse lett.
2015-től Sátoraljaújhelyen dolgozik, a helyi piarista közösség vezetője, templomigazgató és 2017-től a szegény gyerekekkel foglalkozó sátoraljaújhelyi Piarista Tanoda vezetője. 2019-től tartományi asszisztens.

Galaczi Tibor SP
1981-ben született, 2007-ben tett örökfogadalmat, 2008-ban szentelték pappá. Szerzetesi neve az Úr Föltámadásáról nevezett Galaczi Tibor.
2008-tól Kecskeméten magyar és angol nyelvet és irodalmat tanított, 2021-től pedig Szegeden tanít. 2022-től Pszichológusként is segíti a fiatalokat.

A Jóisten áldását és a Kegyes Iskolák királynőjének közbenjárását kérjük az új tartományfőnökre és az asszisztensekre!
 

Piarista Rend Magyar Tartománya