Miguel Ángel Asiain: Piaristának lenni: kilenc alapvető választás

„A következő oldalak három különböző, de egymáshoz kapcsolódó indíttatásból születtek. Az első az Isten felé forduló, vele beszélgető szív szempontja, amelyik ki akarja fejezni háláját azért a nagy ajándékért, hogy Kalazanci József Kegyes Iskoláiban élhet. A második az elismerés és köszönet szempontja mindazoknak, akik napjainkban folytatják a Kegyes Iskolák építését, külön is megemlítve Pedro Aguado generális atyát, aki életét, idejét és egész lényét annak szenteli, hogy továbbépítse azt, amit ő maga is kapott – a Kegyes Iskolák rendjének életét –, természetesen a Generálisi Kongregáció felbecsülhetetlen segítségével. A harmadik az összes korábbi piaristára való emlékezésé, akik egész lényükkel azon dolgoztak, hogy átadják nekünk a mai Kegyes Iskolákat, és a ma élő piaristákra emlékezésé is, akik személyes állapotuknak megfelelően szenvedésükkel, imádságukkal, lankadatlan munkájukkal, a gyerekekhez való közelségükkel, a Kalazanci Józseftől kapott karizma megélésével a kapott örökség továbbvitelének szentelik magukat.”